Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Επενδυτικό προφίλ > Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

INVESTMENT PROFILE : Capital Preservation
You want immediate liquidity, very low investment risk and capital protection from negative market fluctuations. Expected return slightly above the levels of money market products cover your investment objectives.

Sample portfolio composition and return

 
  90% Cash
  5% Equities
  5% Bonds
 
Sample portfolio return (%)*
  Cumulated Annual Average
15 years (31/12/00-31/12/15) 25.84% 1.54%
10 years (31/12/05-31/12/15) 23.15% 2.10%
5 years (31/12/10-31/12/15) 10.54% 2.02%

*Return was calculated with an annual adjustment in the portfolio so that the initial allocation remained unchanged. The following indexes were used to calculate return: FTSEurofirst 300, Merrill Lynch German Federal Governments, Libor DEM 1 Month.Capital preservation sample portfolios using Alpha Mutual Funds.
90% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
5% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
60% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
10% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
5% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
30% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
20% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
15% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
10% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
20% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
45% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
20% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
25% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
25% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
90% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
5% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
5% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
60% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
20% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
30% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
20% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
15% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
30% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
10% ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKΤΟ
5% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
5% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
45% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
15% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES METOXIKO
90% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
60% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
30% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
10% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
30% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
10% ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
10% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
40% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
10% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
50% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
10% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
20% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
60% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
30% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
30% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
70% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
10% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
40% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
50% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
90% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
5% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
10% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Υπολoγισμός Ιστορικών Aποδόσεων Ενδεικτικών Χαρτοφυλακίων


Ποσό: Εύρος Ημ/νιων Από:   Έως:  
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ