Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα >

Calculate...
The final value of your investment The required periodic savings amount The years of saving


Enter your planned periodic savings and calculate the final value of your investment.

Planned periodic savings   
How often will you save?   
Years of saving   
Average annual rate of return    %
Expected rate of inflation (optional)    %
   
 
   
 


This application has been designed for training purposes and should not be considered, under any circumstances, as containing an investment proposal. We suggest you review your decisions with one of our investment consultants. The results of calculations made by this application are approximate and are based exclusively on the data input by the user and the assumptions used by the application. All portfolios presented are examples.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ