Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Επενδυτικό προφίλ > Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Υπερσυντηρητικό
Επιθυμείτε άμεση ρευστότητα, πολύ χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και προστασία του κεφαλαίου σας από αρνητικές διακυμάνσεις. Προσδοκώμενες αποδόσεις λίγο πάνω από τα επίπεδα των καταθετικών προϊόντων καλύπτουν τους επενδυτικούς σας στόχους.

Σύνθεση και Αποδόσεις Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου

 
  70% Ρευστότητα
  5% Μετοχές
  25% Ομόλογα
 
Απόδοση (%) ενδεικτικού χαρτοφυλακίου*
  Σωρευτική Μέση ετήσια
15ετίας (31/12/02-31/12/17) 71,08% 3,64%
10ετίας (31/12/07-31/12/17) 43,91% 2,46%
5ετίας (31/12/12-31/12/17) 16,05% 1,00%

*Η απόδοση υπολογίστηκε με ετήσια προσαρμογή του χαρτοφυλακίου ώστε να μη μεταβάλλεται η αρχική κατανομή. Για τον υπολογισμό των αποδόσεων χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index, Bloomberg Barclays EuroAgg TR Index, S&P Global 100 Index.


                                                                                                                                                                                   

Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια υπερσυντηρητικού προφίλ με Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.
25% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic
50% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
20% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
25% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic
45% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
25% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
25% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic
50% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
20% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
5% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
15% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic
40% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
25% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
10% ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic
10% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic

Υπολoγισμός Ιστορικών Aποδόσεων Ενδεικτικών Χαρτοφυλακίων


Ποσό: Εύρος Ημ/νιων Από:   Έως:  
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ