Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Επενδυτικό προφίλ > Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Υπερσυντηρητικό
Επιθυμείτε άμεση ρευστότητα, πολύ χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και προστασία του κεφαλαίου σας από αρνητικές διακυμάνσεις. Προσδοκώμενες αποδόσεις λίγο πάνω από τα επίπεδα των καταθετικών προϊόντων καλύπτουν τους επενδυτικούς σας στόχους.

Σύνθεση και Αποδόσεις Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου

 
  90% Ρευστότητα
  5% Μετοχές
  5% Ομόλογα
 
Απόδοση (%) ενδεικτικού χαρτοφυλακίου*
  Σωρευτική Μέση ετήσια
15ετίας (31/12/00-31/12/15) 25,84% 1,54%
10ετίας (31/12/05-31/12/15) 23,15% 2,10%
5ετίας (31/12/10-31/12/15) 10,54% 2,02%

*Η απόδοση υπολογίστηκε με ετήσια προσαρμογή του χαρτοφυλακίου ώστε να μη μεταβάλλεται η αρχική κατανομή. Για τον υπολογισμό των αποδόσεων χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: FTSEurofirst 300, Merrill Lynch German Federal Governments, Libor DEM 1 Month.


                                                                                                                                                                                   

Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια υπερσυντηρητικού προφίλ με Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.
90% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
5% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
90% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
5% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
5% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
90% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
10% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
90% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
5% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Υπολoγισμός Ιστορικών Aποδόσεων Ενδεικτικών Χαρτοφυλακίων


Ποσό: Εύρος Ημ/νιων Από:   Έως:  
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ