Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Επενδυτικό προφίλ > Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Συντηρητικό
Επιθυμείτε διατήρηση του κεφαλαίου σας αλλά και δημιουργία εισοδήματος γι΄ αυτό κι είστε διατεθειμένος να δεχτείτε ένα χαμηλό επίπεδο κινδύνου προκειμένου να βελτιώσετε την προσδοκώμενη απόδοση των επενδύσεων σας.

Σύνθεση και Αποδόσεις Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου

 
  70% Ρευστότητα
  25% Μετοχές
  5% Ομόλογα
 

Απόδοση (%) ενδεικτικού χαρτοφυλακίου*
  Σωρευτική Μέση ετήσια
15ετίας (31/12/02-31/12/17) 91,60% 4,43%
10ετίας (31/12/07-31/12/17) 55,93% 3,01%
5ετίας (31/12/12-31/12/17) 28,91% 1,71%

*Η απόδοση υπολογίστηκε με ετήσια προσαρμογή του χαρτοφυλακίου ώστε να μη
μεταβάλλεται η αρχική κατανομή.
Για τον υπολογισμό των αποδόσεων χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index, Bloomberg Barclays EuroAgg TR Index, S&P Global 100 Index.Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια συντηρητικού προφίλ με Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.
5% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic
45% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
25% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
20% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic
15% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
40% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
30% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
10% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic
40% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
20% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
15% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
20% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic
5% ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic
40% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
15% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
15% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic
25% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic

Υπολoγισμός Ιστορικών Aποδόσεων Ενδεικτικών Χαρτοφυλακίων


Ποσό: Εύρος Ημ/νιων Από:   Έως:  
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ