Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Επενδυτικό προφίλ > Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Συντηρητικό
Επιθυμείτε διατήρηση του κεφαλαίου σας αλλά και δημιουργία εισοδήματος γι΄ αυτό κι είστε διατεθειμένος να δεχτείτε ένα χαμηλό επίπεδο κινδύνου προκειμένου να βελτιώσετε την προσδοκώμενη απόδοση των επενδύσεων σας.

Σύνθεση και Αποδόσεις Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου

 
  60% Ρευστότητα
  25% Μετοχές
  15% Ομόλογα
 

Απόδοση (%) ενδεικτικού χαρτοφυλακίου*
  Σωρευτική Μέση ετήσια
15ετίας (31/12/00-31/12/15) 23,77% 1,43%
10ετίας (31/12/05-31/12/15) 26,55% 2,38%
5ετίας (31/12/10-31/12/15) 5,32% 1,04%

*Η απόδοση υπολογίστηκε με ετήσια προσαρμογή του χαρτοφυλακίου ώστε να μη
μεταβάλλεται η αρχική κατανομή.
Για τον υπολογισμό των αποδόσεων χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: ASE General, FTSEurofirst 300, Merrill Lynch German Federal Governments, Libor DEM 1 Month.Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια συντηρητικού προφίλ με Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.
60% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
10% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
5% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
20% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
60% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
20% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
5% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
60% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
30% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
10% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
60% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
30% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
10% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Υπολoγισμός Ιστορικών Aποδόσεων Ενδεικτικών Χαρτοφυλακίων


Ποσό: Εύρος Ημ/νιων Από:   Έως:  
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ