Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Επενδυτικό προφίλ > Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Ισορροπημένο
Επιθυμείτε ανάπτυξη του κεφαλαίου σας σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και είστε διατεθειμένος να δεχτείτε μέτριο κίνδυνο. Προσδοκάτε ικανοποιητικές αποδόσεις δεχόμενος την πιθανότητα αρνητικών διακυμάνσεων.

Σύνθεση και Αποδόσεις Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου

 
  30% Ρευστότητα
  35% Μετοχές
  35% Ομόλογα

Απόδοση (%) ενδεικτικού χαρτοφυλακίου*
  Σωρευτική Μέση ετήσια
15ετίας (31/12/00-31/12/15) 37,67% 2,15%
10ετίας (31/12/05-31/12/15) 42,14% 3,58%
5ετίας (31/12/10-31/12/15) 8,91% 1,72%
*Η απόδοση υπολογίστηκε με ετήσια προσαρμογή του χαρτοφυλακίου ώστε
να μη μεταβάλλεται η αρχική κατανομή. Για τον υπολογισμό των αποδόσεων χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: ASE General, FTSEurofirst 300, Merrill Lynch German Federal Governments, Libor DEM 1 Month, Morgan Stanley Capital International Emerging Markets.


Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια ισορροπημένου προφίλ με Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.
30% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
20% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
15% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
25% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
30% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
20% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
15% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
30% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
30% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
10% ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
10% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
50% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
30% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
70% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Υπολoγισμός Ιστορικών Aποδόσεων Ενδεικτικών Χαρτοφυλακίων


Ποσό: Εύρος Ημ/νιων Από:   Έως:  
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ