Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Επενδυτικό προφίλ > Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Ισορροπημένο
Επιθυμείτε ανάπτυξη του κεφαλαίου σας σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και είστε διατεθειμένος να δεχτείτε μέτριο κίνδυνο. Προσδοκάτε ικανοποιητικές αποδόσεις δεχόμενος την πιθανότητα αρνητικών διακυμάνσεων.

Σύνθεση και Αποδόσεις Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου

 
  5% Ρευστότητα
  50% Μετοχές
  45% Ομόλογα

Απόδοση (%) ενδεικτικού χαρτοφυλακίου*
  Σωρευτική Μέση ετήσια
15ετίας (31/12/02-31/12/17) 92,91% 4,48%
10ετίας (31/12/07-31/12/17) 53,19% 2,88%
5ετίας (31/12/12-31/12/17) 39,78% 2,26%
*Η απόδοση υπολογίστηκε με ετήσια προσαρμογή του χαρτοφυλακίου ώστε
να μη μεταβάλλεται η αρχική κατανομή. Για τον υπολογισμό των αποδόσεων χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index, Bloomberg Barclays EuroAgg TR Index, S&P Global 100 Index.


Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια ισορροπημένου προφίλ με Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.
5% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic
30% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
15% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
35% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
10% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic
25% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
15% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
30% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic
15% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic
20% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
30% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic
10% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
30% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic
15% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
10% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
30% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
25% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic
10% ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic

Υπολoγισμός Ιστορικών Aποδόσεων Ενδεικτικών Χαρτοφυλακίων


Ποσό: Εύρος Ημ/νιων Από:   Έως:  
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ