Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Επενδυτικό προφίλ > Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Επιθετικό
Επιθυμείτε υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις και είστε διατεθειμένος να δεχτείτε μεγάλες διακυμάνσεις.

Σύνθεση και Αποδόσεις Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου

 
  10% Ρευστότητα
  70% Μετοχές
  20% Ομόλογα
 
Απόδοση (%) ενδεικτικού χαρτοφυλακίου*
  Σωρευτική Μέση ετήσια
15ετίας (31/12/00-31/12/15) 15,88% 0,99%
10ετίας (31/12/05-31/12/15) 28,96% 2,58%
5ετίας (31/12/10-31/12/15) -5,62% -1,15%
*Η απόδοση υπολογίστηκε με ετήσια προσαρμογή του χαρτοφυλακίου ώστε
να μη μεταβάλλεται η αρχική κατανομή. Για τον υπολογισμό των αποδόσεων χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: ASE General, FTSEurofirst 300, Merrill Lynch German Federal Governments, Libor DEM 1 Month, Morgan Stanley Capital International Emerging Markets.


Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια επιθετικού προφίλ με Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.
10% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
20% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
45% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
25% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
10% ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKΤΟ
5% ALPHA EYΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
10% ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
45% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
15% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ
5% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES METOXIKO
10% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
40% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
10% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ
20% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
10% ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
40% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
50% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Υπολoγισμός Ιστορικών Aποδόσεων Ενδεικτικών Χαρτοφυλακίων


Ποσό: Εύρος Ημ/νιων Από:   Έως:  
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ