Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Θεσμικοί Επενδυτές

Θεσμικοί Επενδυτές
Προϊόντα και Υπηρεσίες

Στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρέχουμε, σε θεσμικούς πελάτες όπως εταιρίες, ιδρύματα και ασφαλιστικά ταμεία:

 • Πλήρη σειρά Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Funds of Funds, Ομολογιακά, Μετοχικά, Μικτά, Διαχειρίσεως Διαθεσίμων).
 • Εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες θεσμικών χαρτοφυλακίων.
 • Υπηρεσίες ενεργητικής διαχειρίσεως σύμφωνα με συγκεκριμένες επενδυτικές κατευθύνσεις.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως:
  • Μελέτη υφιστάμενου χαρτοφυλακίου (αποτίμηση, μέτρηση κινδύνου, αξιολόγηση).
  • Πρόταση στρατηγικής κατανομής διαθεσίμων.
  • Τακτικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίου.
Επενδυτική Προσέγγιση
 • Προσδιορίζουμε τις ανάγκες του πελάτη και το χρονικό ορίζοντα των επενδύσεων.
 • Καθορίζουμε τη στρατηγική κατανομή των προς επένδυση κεφαλαίων και επιλέγουμε τους ενδεδειγμένους δείκτες αναφοράς.
 • Θέτουμε τα όρια και τους περιορισμούς που αφορούν την επενδυτική διαδικασία.
 • Προχωρούμε στην υλοποίηση των επενδυτικών επιλογών.
 • Παρακολουθούμε δυναμικά τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου.
 • Αξιολογούμε τα αποτελέσματα της διαχειρίσεως, τόσο σε επίπεδο κινδύνου όσο και σε ότι αφορά την απόδοση του χαρτοφυλακίου.
 • Διατηρούμε συνεχή επαφή με τον πελάτη καλλιεργώντας μία σχέση εμπιστοσύνης και συνέπειας.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ προς θεσμικούς πελάτες παρακαλούμε καλέστε:
210 374 2850 - 2

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ