Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια
Alpha (LUX) Global Funds Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD
Alpha (LUX) Global Defensive ESG FoF EUR
Alpha (LUX) Global Defensive ESG FoF EUR I
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF EUR
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF EUR I
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF EUR
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF EUR I

Funds of Funds ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA METΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE METΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO Classic

Ομολογιακά ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic

Μετοχικά ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic

Μικτά ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Class D
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύνθετα ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χρηματαγοράς ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε.Classic

Διαπραγματεύσιμα Α/Κ (ETFs) ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ