Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια
Alpha (LUX) Global Funds Alpha (LUX) Money Market Fund EUR I (LU1508359418)
Alpha (LUX) Money Market Fund EUR (LU1544317487)
Alpha (LUX) Global Defensive FoF EUR (LU1544316919)
Alpha (LUX) Global Defensive FoF EUR I (LU1508358873)
Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR (LU1544317131)
Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR I (LU1508359095)
Alpha (LUX) Global Equity FoF EUR (LU1544316679)
Alpha (LUX) Global Equity FoF EUR I (LU1508358444)

Διαπραγματεύσιμα Α/Κ (ETFs) ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Funds of Funds ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Ομολογιακά ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Μετοχικά ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA ΝΑΥΤΙΛIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μικτά ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Σύνθετα ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χρηματαγοράς ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ