Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA ΝΑΥΤΙΛIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000225000)


ALPHA ΝΑΥΤΙΛIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000225000) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 513/23.8.2007 Φ.Ε.Κ. 1763/Β/4.9.07
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 7,4%
Μετοχές 92,6%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  12/31/2017 
A P MOLLER - MAERSK A/S - CLASS B  8.0% 
MITSUI OSK LINES LTD  7.6% 
GOLAR LNG SHIPPING LTD  6.8% 
EURONAV NV  5.1% 
GASLOG LTD  4.3% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΜΟΝΑΚΟ 13,6%
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 13,5%
Η.Π.Α. 9,6%
ΔΑΝΙΑ 8,0%
ΕΛΛΑΔΑ 7,9%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17) -10,54% -9,22%
3ετίας (31/12/2014-31/12/17) -36,14% -29,78%
5ετίας (31/12/2012-31/12/17) -20,63% -20,83%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 24/1/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, η ναυτιλιακή αγορά παρουσίασε ελαφρώς θετική εικόνα σε όρους δολαρίου. Στην αγορά ναύλων ξηρού φορτίου η εικόνα ήταν σταθεροποιητική, μετά την έντονα ανοδική πορεία των ναύλων κατά το προηγούμενο τρίμηνο, με τον δείκτη ναύλων να ενισχύεται οριακά (Baltic Dry Index +1%). Η μικρή αυτή άνοδος ήταν παρόμοια σε όλες τις κατηγορίες πλοίων (Baltic Capesize Index +3%, Baltic Panamax Index +7%, Baltic Supramax Index +4% και Baltic Handysize Index +1%). Κατά τη διάρκεια του τριμήνου οι τιμές των μετοχών των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο δεν ακολούθησαν την ανοδική πορεία της ναυλαγοράς με τον δείκτη BI Global Dry Bulk Shipping να χάνει το 8% της αξίας του (-9% σε όρους Ευρώ), αν και υπήρχαν αρκετές εξαιρέσεις εταιριών που κινήθηκαν θετικά. Τα ναύλα του κλάδου μεταφοράς πετρελαίου παρουσίασαν άνοδο (Baltic Dirty Tanker Index +7%), την οποία όμως δεν ακολούθησαν οι μετοχές του κλάδου (BI Global Tankers Valuation -0,08%, -1,5% σε Ευρώ). Τέλος, αρνητικά κινήθηκαν οι μετοχές εταιριών μεταφοράς Container με τον δείκτη BI Global Container Shipping να χάνει το 2% της αξίας του (4% σε Ευρώ). Κατά το τέταρτο τρίμηνο, η απόδοση του Α/Κ ήταν αρνητική κατά 1,03% έναντι πτώσης 2,62% του δείκτη αναφοράς.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ