Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA ΝΑΥΤΙΛIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000225000)


ALPHA ΝΑΥΤΙΛIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000225000) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 513/23.8.2007 Φ.Ε.Κ. 1763/Β/4.9.07
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Investment Objective
Alpha Shipping Equity Fund, aims on taking advantage of the growth in world shipping, offering to our investors returns through capital gains and dividends of selected shipping stocks and of stocks involved in the shipping business (shipbuilders, ports etc)
Target group...
Investors who take shipping as a growth and dynamic sector, willing to take exposure to the shipping market through a diversified portfolio. The investors should have an aggressive approach and profile to investments, with a long term horizon, aiming at substantial capital returns, accepting though, the risk arising from the high volatility of the particular sector.

Fund Information
Fund type  Equity Fund 
Inception date  18.9.2007 
Base currency  Euro 
Benchmark  Dow Jones Global Shipping Index 
Currency risk  HIGH 
Fund assets as of 29.06.2018  4,085,188.55 
Net unit price as of 29.06.2018  3,2509 
Bloomberg code   ALPNAUT 
Web site address  www.alphamutual.gr 
Management company  ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. 
  General Commercial Registry:920101000 
  25-29 Karneadou Str, 106 75 Athens, Tel. 210 374 2800 
Custodian  Alpha Bank, 40 Stadiou Str., 102 52 Athens 
Transactions and Commissions
Valuation  Daily 
Price publication  Site 
Suggested investment horizon  >5 years 
Suggested minimum initial investment  1.500 € 
Minimum automatic payment plan   50 € 
Management fee  2,00% 
Subscription fee (since 16.10.2017)  1,00% 
Redemption fee  0 - 1 yr  1,00% 
  1 - 2 yrs  0,50% 
  > 2 yrs  0,00% 
Redemption settlement  In 3 working days 
Distribution network:  Branches of 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Insurance 

Risk and reward profile

Lower risk
Higher risk

 

Typically lower rewards
Typically higher rewards
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ