Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Έγκρ.Ε.Κ 697/31.10.2007 Φ.Ε.Κ 2200/Β/14.11.2007
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Επιδιώκεται να προσφερθεί στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι την 3.12.2007 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι την 4.12.2017 τη μέγιστη απόδοση που θα καταγραφεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος. Για την επίτευξη του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο: α) χρησιμοποιεί ένα σύνθετο αλγόριθμο που μεταβάλλει το ποσοστό εκθέσεως στις επιμέρους κατηγορίες επενδύσεων ανάλογα με την πορεία των αγορών και β) επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων ενώ παράλληλα επιτυγχάνει μετοχική έκθεση επενδύοντας κυρίως σε συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως του Δείκτη DJ Eurostoxx 50.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, αποκτώντας παράλληλα έκθεση στις μετοχικές αγορές.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Σύνθετο 
Έναρξη  30.11.2007 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 29.09.2017  21,302,796.53 
Καθαρή Τιμή την 29.09.2017  10,6363 
Κωδικός Bloomberg   ALANFBF 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 5 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ημερήσιος Τύπος 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  10 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής  
Προμήθεια διαχειρίσεως (από 09.11.2017) 0,60% 
Προμήθεια διαθέσεως  5,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  2,00% 
  1 - 2 έτη   2,00% 
  μετά από 2 έτη   2,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ