Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Έγκρ.Ε.Κ 697/31.10.2007 Φ.Ε.Κ 2200/Β/14.11.2007
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Investment Objective
Alpha Ano Foreign Bond Fund is a UCITS III compliant open-end fund registered in Greece. The Fund’s objective is long term capital appreciation, while targeting at preserving its maximum historical return at end of a ten year period (12/04/2017). It invests in a diversified portfolio of fixed rate bonds and floating rate notes denominated in EUR. Equity exposure can be achieved using exchange traded equity futures.
Target group...
The fund is suitable for the long term investor with investment horizon longer than 5 years, who seeks European equity exposure combined with constant protection and preservation of return.

Fund Information
Fund type  Structured Fund 
Inception date  30.11.2007 
Base currency  Euro 
Currency risk  MINIMAL 
Fund assets as of 29.09.2017  21,302,796.53 
Net unit price as of 29.09.2017  10,6363 
Bloomberg code   ALANFBF 
Web site address  www.alphamutual.gr 
Management company  ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. 
  General Commercial Registry:920101000 
  25-29 Karneadou Str, 106 75 Athens, Tel. 210 374 2800 
Custodian  Alpha Bank, 40 Stadiou Str., 102 52 Athens 
Transactions and Commissions
Valuation  Daily 
Price publication  Daily press 
Suggested investment horizon  > 5 yrs 
Minimum initial investment  1.500 € 
Minimum automatic payment plan  
Management fee (Since 09.11.2017) 0,60% 
Subscription fee  5,00% 
Redemption fee  0 - 1 yr  2,00% 
  1 - 2 yrs  2,00% 
  > 2 yrs  2,00% 
Redemption settlement  In 3 working days 
Distribution network:  Branches of 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Insurance 

Risk and reward profile

Lower risk
Higher risk

 

Typically lower rewards
Typically higher rewards
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ