Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Έγκρ.Ε.Κ 697/31.10.2007 Φ.Ε.Κ 2200/Β/14.11.2007
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 89,9%
Fixed Rate Notes 10,1%
Floating Rate Notes 0,0%
TOP HOLDINGS  9/29/2017 
Hellenic T-Bill 0 12/08/17  28.1% 
Hellenic T-Bill 0 12/08/17  28.1% 
Hellenic T-Bill 0 12/15/17  28.1% 
Hellenic T-Bill 0 11/10/17  14.1% 
CURRENCY EXPOSURE
EURO 100,0%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (30/09/16-29/09/17) - 0,93%
3yrs (30/09/2014-29/09/17) - 2,52%
5yrs (28/09/2012-29/09/17) - 50,22%
* Calculations based on net unit price
Data update on 25/10/2017
Quarter Review
he fund follows a passive investment strategy aimed at securing the investors’ capital at the end of a ten-year horizon offering its investors the maximum return that will be recorded during this period. The fund's quarterly return was 0.09%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ