Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Διαπραγματεύσιμα Α/Κ (ETFs) > ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ


ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 0,8%
Μετοχές 99,2%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  31/12/2017 
COCA COLA HBC  21.2% 
ΟΤΕ  10.9% 
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ   9.5% 
ΟΠΑΠ   8.6% 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  6.7% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΛΛΑΔΑ 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17) 19,67% 21,03%
3ετίας (31/12/2014-31/12/17) -21,35% -16,35%
5ετίας (31/12/2012-31/12/17) -32,73% -26,66%
*Υπολογισμός με βάση τη καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 25/1/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Η ελληνική μετοχική αγορά κατέγραψε κέρδη 6,2% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, έχοντας οριακά καλύτερη απόδοση έναντι των κυριότερων αναπτυγμένων μετοχικών αγορών ενώ η ετήσια απόδοση ήταν 24,6% υπεραποδίδοντας των βασικών κεφαλαιαγορών. Οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν στα επίπεδα του 3,6% στο τέλος του έτους έναντι 5,6% στα τέλη του Σεπτεμβρίου μετά και την επιτυχή ανταλλαγή ομολόγων αξίας €25δις που είχαν εκδοθεί το 2012 κατά το PSI καθώς και την επίτευξη συμφωνίας (staff level agreement) στα πλαίσια της τρίτης αξιολόγησης. Η εκκίνηση των πλειστηριασμών ακινήτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας έστω και με μεγάλη καθυστέρηση είχε θετική επίπτωση στον τραπεζικό κλάδο. Ορισμένες μακροοικονομικές μεταβλητές όπως ο δείκτης οικονομικού κλίματος, οι τουριστικές εισπράξεις, η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος υψηλότερου του στόχου αφήνουν κάποια αισιοδοξία για βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος η υπογραφή του προεδρικού διατάγματος για την επένδυση του Ελληνικού αποτελεί θετικό σημάδι στο μέτωπο της επανεκκίνησης των επενδύσεων. Η πορεία της αγοράς το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και τις εξελίξεις στον Τραπεζικό κλάδο σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) με χρόνο έναρξης τον Φεβρουάριο και τέλος από την πιθανότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους. Κατά την διάρκεια του τέταρτου τριμήνου το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέγραψεοση 5.72% έναντι 5.18% του δείκτη αναφοράς FTSE/XA Large Cap.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ