Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.3.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το «Α.Κ.» επιδιώκει να προσφέρει διασφάλιση κεφαλαίου και το 100% της απόδοσης του δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50 στις 23.4.2018 στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι τις 24.4.2008 και διατηρεί τη συμμετοχή του μέχρι τις 23.4.2018. Ταυτοχρόνως, επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων καθώς και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, αποκτώντας παράλληλα έκθεση στις μετοχικές αγορές.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Σύνθετο 
Έναρξη  31.03.2008 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2017  20,809,782.23 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2017  10,7181 
Κωδικός Bloomberg   ABEEFBF 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 5 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  10 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής  
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως   3,00% 
Προμήθεια εξαγοράς    0,50% 
     
     
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ