Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.3.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 89,0%
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 11,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
GTB 0 05/11/18  26.3% 
GTB 0 05/04/18  14.1% 
GTB 0 04/10/18  13.2% 
TITKGA 4 1/4 07/10/19  9.2% 
GTB 0 04/13/18  8.6% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΥΡΩ 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/03/17-30/03/18) - -2,08%
3ετίας (31/03/2015-30/03/18) - -2,83%
5ετίας (29/03/2013-30/03/18) - 24,01%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 19/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί παθητική διαχείριση με σκοπό τη διασφάλιση κεφαλαίου σε ορίζοντα δεκαετίας συμμετέχοντας 100% στην άνοδο του δείκτη DJ EuroStoxx 50, με όριο απόδοσης το 100%. Κατά τη διάρκεια του 1oυ τριμήνου του 2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σημείωσε απόδοση -0,63%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ