Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (GRF000314002)


ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (GRF000314002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 302/1.10.2018
Περιγραφή Α/Κ Ενημερωτικά Δελτία
Investment Objective
The fund's objective is to achieve capital appreciation and income in the medium to long-term, through active management of a diversified asset allocation portfolio. It invests in equities, debt securities, deposits and money market instruments in the domestic and international capital markets.
Target group...
Investors with medium to long-term time horizon, who seek exposure to a diversified asset allocation portfolio.

Fund Information
Fund type  Balanced Fund 
Inception date  31.03.2008 
Base currency  Euro 
Benchmark  20% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash, 45% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All > 1 Yr Bond Index, 15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond, 10% S&P Global 100, 10% Athex Composite Share Price Index  
Currency risk  LOW 
Fund assets as of 8.10.2018  100,840.11 
Net unit price as of 8.10.2018  10.6211 
Bloomberg code   CIOGLU 
Web site address  www.alphamutual.gr 
Management company  ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. 
  General Commercial Registry:920101000 
  25-29 Karneadou Str, 106 75 Athens, Tel. 210 326 2948 
Custodian  Alpha Bank, 40 Stadiou Str., 102 52 Athens 
Transactions and Commissions
Price publication  Site 
Suggested investment horizon  3 - 5 yrs 
Minimum initial investment  1.500 € 
Minimum automatic payment plan  
Management fee   0,10% 
Subscription fee   0,00% 
Redemption fee  0,00% 
     
     
Redemption settlement    In 3working days 
Distribution network:  Branches of 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Insurance 

Risk and reward profile

Lower risk
Higher risk

 

Typically lower rewards
Typically higher rewards
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ