Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.3.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 89,0%
Bonds 11,0%
TOP HOLDINGS  30/3/2018 
GTB 0 05/11/18  26.3% 
GTB 0 05/04/18  14.1% 
GTB 0 04/10/18  13.2% 
TITKGA 4 1/4 07/10/19  9.2% 
GTB 0 04/13/18  8.6% 
CURRENCY EXPOSURE
EURO 100,0%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (31/03/17-30/03/18) - -2,08%
3yrs (31/03/2015-30/03/18) - -2,83%
5yrs (29/3/2013-30/03/18) - 24,01%
* Calculations based on net unit price
Data update on 9/5/2018
Quarter Review
The fund follows a passive investment strategy aimed at securing the investors’ capital at the end of a ten-year horizon. At the end of the investment horizon the fund aims to yield 100% of the DJ Eurostoxx 50 index’s upside, capped at 100%.The fund's quarterly return was -0.63%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ