Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.3.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 79,5%
Bonds 20,5%
TOP HOLDINGS  31/12/2017 
GTB 0 02/09/18  16.8% 
GTB 0 05/04/18  13.8% 
GTB 0 04/10/18  13.0% 
HTOGA 7 7/8 02/07/18  9.5% 
TITKGA 4 1/4 07/10/19  9.3% 
CURRENCY EXPOSURE
EURO 100,0%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (31/12/16-31/12/17) - -0,74%
3yrs (31/12/2014-31/12/17) - 2,20%
5yrs (31/12/2012-31/12/17) - 28,22%
* Calculations based on net unit price
Data update on 9/2/2018
Quarter Review
The fund follows a passive investment strategy aimed at securing the investors’ capital at the end of a ten-year horizon. At the end of the investment horizon the fund aims to yield 100% of the DJ Eurostoxx 50 index’s upside, capped at 100%.The fund's quarterly return was -1.18%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ