Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (GRF000314002)


ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (GRF000314002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 302/1.10.2018
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash & Equivalents 0,9%
Greek T-Bills 22,2%
Greek Bonds 49,3%
International Government Bonds 4,2%
International Corporate Bonds 4,6%
Greek Equities 7,1%
International Equities 11,7%
TOP HOLDINGS  31/12/2018 
Hellenic Republic 3 1/2 30/01/23  11.9% 
Hellenic Republic 4 3/8 01/08/22  7.5% 
Hellenic Republic 3 3/4 30/01/28  6.4% 
Hellenic Republic 3.9 30/01/33  6.2% 
Hellenic T-Bill 0 08/02/19  5.4% 
CURRENCY EXPOSURE
EUR 92,1%
USD 6,4%
GBP 0,8%
CHF 0,7%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (29/12/17-31/12/18)
3yrs (31/12/2015-31/12/18)
5yrs (31/12/2013-31/12/18)
* Calculations based on net unit price
8/10/2018 Investment Scope change
Data update on 16/1/2019
Quarter Review
Global developed equity markets declined significantly during the 4th quarter (S&P Global 100 Ιndex dropped 12% in euro terms) due to political risks and slowdown in macroeconomic activity. The withdrawal agreement between the UK and the EU was not submitted to the UK parliament in December as there was little parliamentary support for the deal. Tensions between the European Commission and Italy persisted but after months of negotiations, Italy reached a deal over its budget with Brussels. The US administration’s more hostile approach to global trade played a significant role in the risk off sentiment. On the other hand, US-China presidential meeting results were better than expected. The outcome of the US midterm elections was broadly as markets expected. Euro-denominated bonds rose 0.9% in euro terms (Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index) primarily due to lower core yields (Bund yields decreased by 38bps during the quarter). The Fed raised rates as expected, while market and Fed expectations for further hikes next year receded. The US president, amid a partial government shutdown, stated his disagreement with Fed policy but denied threatening to fire Fed Chairman. The ECB ended its QE programme but the market is increasingly skeptical about ECB’s ability to lift rates in 2019. China facing slowing economic growth launched a new round of fiscal and monetary stimulus. Crude oil fell to 1.5 year lows on concerns regarding increased supply, global growth and OPEC policy. Greek 3rd quarter GDP expanded by 1%QoQ, better than expectations for a 0.4% gain.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ