Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.3.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 84,6%
Bonds 15,4%
TOP HOLDINGS  30/6/2018 
GTB 0 08/03/18  19.7% 
GGB 4 3/4 04/17/19  15.4% 
GTB 0 07/06/18  14.8% 
GTB 0 07/13/18  14.8% 
GTB 0 08/10/18  14.8% 
CURRENCY EXPOSURE
EURO 100,0%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (30/06/17-29/06/18) -1,73%
3yrs (30/06/2015-29/06/18) 2,46%
5yrs (28/06/2013-29/06/18) 14,64%
* Calculations based on net unit price
Data update on 27/7/2018
Quarter Review
The fund follows a passive investment strategy aimed at securing the investors’ capital at the end of a ten-year horizon. At the end of the investment horizon the fund aims to yield 100% of the DJ Eurostoxx 50 index’s upside, capped at 100%.The fund's quarterly return was -0.08%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ