Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.3.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 79,6%
Bonds 20,4%
TOP HOLDINGS  29/9/2017 
Hellenic T-Bill 0 10/06/17  27.3% 
Hellenic T-Bill 0 11/03/17  27.3% 
Hellenic T-Bill 0 11/10/17  11.8% 
ΟΤΕ 7 7/8 02/07/18  9.3% 
ΤΙΤΑΝ 4 1/4 07/10/19  9.1% 
CURRENCY EXPOSURE
ΕΥΡΩ 100,0%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (30/09/16-29/09/17) - 1,60%
3yrs (30/09/2014-29/09/17) - 2,58%
5yrs (28/09/2012-29/09/17) - 62,49%
* Calculations based on net unit price
Data update on 26/10/2017
Quarter Review
The fund follows a passive investment strategy aimed at securing the investors’ capital at the end of a ten-year horizon. At the end of the investment horizon the fund aims to yield 100% of the DJ Eurostoxx 50 index’s upside, capped at 100%. The fund's quarterly return was 0.02%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ