Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 61,8%
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 38,2%
Ομόλογα Κυμαιν. Επιτ. 0,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/6/2018 
GGB 4 3/4 04/17/19  27.4% 
GTB 0 08/10/18  13.2% 
GTB 0 08/31/18  8.8% 
GTB 0 08/03/18  6.2% 
EUROB 2 3/4 11/02/20  5.4% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
Χρηματικά Διαθέσιμα 61,8%
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 38,2%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/06/17-29/06/18) -2,44%
3ετίας (30/06/2015-29/06/18) 3,64%
5ετίας (28/06/2013-29/06/18) 38,92%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 27/07/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το Α/Κ ακολουθεί παθητική διαχείριση με σκοπό τη διασφάλιση κεφαλαίου σε ορίζοντα δεκαετίας, συμμετέχοντας 100% στην άνοδο του δείκτη DJ EuroStoxx 50, με όριο απόδοσης το 100%. Το 2ο τρίμηνο του 2018 η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν 1,93%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ