Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 61,5%
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 38,5%
Ομόλογα Κυμαιν. Επιτ. 0,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/9/2018 
GGB 4 3/4 04/17/19  27.5% 
GTB 0 03/01/19  8.8% 
EUROB 2 3/4 11/02/20  5.5% 
ETEGA 2 3/4 10/19/20  5.5% 
GTB 0 10/05/18  4.4% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
Χρηματικά Διαθέσιμα 61,5%
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 38,5%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (29/09/17-28/09/18) -2,48%
3ετίας (30/09/2015-28/09/18) 10,05%
5ετίας (27/09/2013-28/09/18) 28,33%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 17/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το Α/Κ ακολουθεί παθητική διαχείριση με σκοπό τη διασφάλιση κεφαλαίου σε ορίζοντα δεκαετίας, συμμετέχοντας 100% στην άνοδο του δείκτη DJ EuroStoxx 50, με όριο απόδοσης το 100%. Το 3ο τρίμηνο του 2018 η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν 0,56%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ