Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 60,9%
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 39,1%
Ομόλογα Κυμαιν. Επιτ. 0,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
GGB 4 3/4 04/17/19  28.3% 
GTB 0 05/11/18  27.9% 
GTB 0 08/31/18  8.7% 
GTB 0 08/03/18  6.1% 
ETEGA 2 3/4 10/19/20  5.4% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
Χρηματικά Διαθέσιμα 60,9%
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 39,1%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/03/17-30/03/18) - -3,23%
3ετίας (31/03/2015-30/03/18) - -3,39%
5ετίας (29/03/2013-30/03/18) - 52,59%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 19/04/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το Α/Κ ακολουθεί παθητική διαχείριση με σκοπό τη διασφάλιση κεφαλαίου σε ορίζοντα δεκαετίας, συμμετέχοντας 100% στην άνοδο του δείκτη DJ EuroStoxx 50, με όριο απόδοσης το 100%. Το 1ο τρίμηνο του 2018 η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν -5,46%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ