Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 85,3%
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 14,7%
Ομόλογα Κυμαιν. Επιτ. 0,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  29/9/2017 
Ε.Γ.Ε.Δ 0 11/10/17  25.3% 
Ε.Γ.Ε.Δ 0 11/03/17  23.8% 
ΟΤΕ 3 1/2 07/09/20  9.0% 
Ε.Γ.Ε.Δ 0 03/02/18  7.6% 
ΤΙΤΑΝ 4 1/4 07/10/19  5.8% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΥΡΩ 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/09/16-29/09/17) - 11,26%
3ετίας (30/09/2014-29/09/17) - 10,39%
5ετίας (28/09/2012-29/09/17) - 115,22%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 18/10/2017
Επισκόπηση Τριμήνου
Το Α/Κ ακολουθεί παθητική διαχείριση με σκοπό τη διασφάλιση κεφαλαίου σε ορίζοντα δεκαετίας, συμμετέχοντας 100% στην άνοδο του δείκτη DJ EuroStoxx 50, με όριο απόδοσης το 100%. Το 3ο τρίμηνο του 2017 η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν 1,31%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ