Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Investment Objective
Alpha Bacassurance EE101 Foreign Bonds Fund is a UCITS III compliant open-end fund registered in Greece. The Fund's objective is long term capital appreciation. Its main investment goal is to yield the return of the Eurostoxx50 index for the ten year period starting at 12/03/09 and ending at 12/02/19, capped at 100%. Moreover it aims at capital preservation at the end of this period.
Target group...
The fund is suitable for the long term investor who seeks exposure in the european equity market combined with capital protection at the end of the specified ten year period.

Fund Information
Fund type  Structured Fund 
Inception date  9/24/2008 
Base currency  Euro 
Benchmark  Dow Jones Euro STOXX 50  
Currency risk  MINIMAL 
Fund assets as of 31.12.2018  9.961.877,26 
Net unit price as of 31.12.2018  11,2135 
Bloomberg code   ALBAFBF 
Web site address  www.alphamutual.gr 
Management company  ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. 
  General Commercial Registry:920101000 
  25-29 Karneadou Str, 106 75 Athens, Tel. 210 374 2800 
Custodian  Alpha Bank, 40 Stadiou Str., 102 52 Athens 
Transactions and Commissions
Valuation  Daily 
Price publication  Site 
Suggested investment horizon  10 yrs 
Suggested minimum initial investment  1.500 € 
Minimum automatic payment plan  
Management fee  1,00% 
Subscription fee   3.00% 
Redemption fee    0,50% 
Redemption settlement    In 3 working days 
Distribution network:    Branches of 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Insurance 

Risk and reward profile

Lower risk
Higher risk

 

Typically lower rewards
Typically higher rewards
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ