Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 85,3%
Floating Rate Notes 14,7%
Fixed Rate Notes 0,0%
TOP HOLDINGS  29/9/2017 
Hellenic T-Bill 0 11/10/17  25.3% 
Hellenic T-Bill 0 11/03/17  23.8% 
ΟΤΕ 3 1/2 07/09/20  9.0% 
Hellenic T-Bill 0 03/02/18  7.6% 
ΤΙΤΑΝ 4 1/4 07/10/19  5.8% 
CURRENCY EXPOSURE
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (30/09/16-29/09/17) - 11,26%
3yrs (30/09/2014-29/09/17) - 10,39%
5yrs (28/09/2012-29/09/17) - 115,22%
* Calculations based on net unit price
Data update on 26/10/2017
Quarter Review
The fund follows a passive investment strategy aimed at securing the investors’ capital at the end of a ten-year horizon. At the end of the investment horizon the fund aims to yield 100% of the DJ Eurostoxx 50 index’s upside, capped at 100%. The Fund’s quarterly return was 1.31%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ