Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 61,8%
Fixed Rate Notes 38,2%
TOP HOLDINGS  30/6/2018 
GGB 4 3/4 04/17/19  27.4% 
GTB 0 08/10/18  13.2% 
GTB 0 08/31/18  8.8% 
GTB 0 08/03/18  6.2% 
EUROB 2 3/4 11/02/20  5.4% 
CURRENCY EXPOSURE
Cash 61,8%
Fixed Rate Notes 38,2%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (30/06/17-29/06/18) -2,44%
3yrs (30/06/2015-29/06/18) 3,64%
5yrs (28/06/2013-29/06/18) 38,92%
* Calculations based on net unit price
Data update on 27/7/2018
Quarter Review
The fund follows a passive investment strategy aimed at securing the investors’ capital at the end of a ten-year horizon. At the end of the investment horizon the fund aims to yield 100% of the DJ Eurostoxx 50 index’s upside, capped at 100%. The Fund’s quarterly return was 1.93%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ