Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 60,9%
Fixed Rate Notes 39,1%
0,0%
TOP HOLDINGS  30/3/2018 
GGB 4 3/4 04/17/19  28.3% 
GTB 0 05/11/18  27.9% 
GTB 0 08/31/18  8.7% 
GTB 0 08/03/18  6.1% 
ETEGA 2 3/4 10/19/20  5.4% 
CURRENCY EXPOSURE
Cash 60,9%
Fixed Rate Notes 39,1%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (31/03/17-30/03/18) - -3,26%
3yrs (31/03/2015-30/03/18) - -3,41%
5yrs (29/3/2013-30/03/18) - 52,55%
* Calculations based on net unit price
Data update on 9/5/2018
Quarter Review
The fund follows a passive investment strategy aimed at securing the investors’ capital at the end of a ten-year horizon. At the end of the investment horizon the fund aims to yield 100% of the DJ Eurostoxx 50 index’s upside, capped at 100%. The Fund’s quarterly return was -5.46%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ