Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 61,5%
Fixed Rate Notes 38,5%
TOP HOLDINGS  30/9/2018 
GGB 4 3/4 04/17/19  27.5% 
GTB 0 03/01/19  8.8% 
EUROB 2 3/4 11/02/20  5.5% 
ETEGA 2 3/4 10/19/20  5.5% 
GTB 0 10/05/18  4.4% 
CURRENCY EXPOSURE
Cash 61,5%
Fixed Rate Notes 38,5%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (29/09/17-28/09/18) -2,48%
3yrs (30/09/2015-28/09/18) 10,05%
5yrs (27/09/2013-28/09/18) 28,33%
* Calculations based on net unit price
Data update on 25/10/2018
Quarter Review
The fund follows a passive investment strategy aimed at securing the investors’ capital at the end of a ten-year horizon. At the end of the investment horizon the fund aims to yield 100% of the DJ Eurostoxx 50 index’s upside, capped at 100%. The Fund’s quarterly return was 0.56%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ