Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash 58,4%
Fixed Rate Notes 41,6%
TOP HOLDINGS  31/12/2018 
GGB 4 3/4 04/17/19  29.3% 
GTB 0 03/01/19  10.0% 
ETEGA 2 3/4 10/19/20  6.2% 
EUROB 2 3/4 11/02/20  6.1% 
GTB 0 06/14/19  6.0% 
CURRENCY EXPOSURE
Cash 58,4%
Fixed Rate Notes 41,6%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (29/12/17-31/12/18) -12,04%
3yrs (31/12/2015-31/12/18) -6,19%
5yrs (31/12/2013-31/12/18) 8,46%
* Calculations based on net unit price
Data update on 25/1/2019
Quarter Review
The fund follows a passive investment strategy aimed at securing the investors’ capital at the end of a ten-year horizon. At the end of the investment horizon the fund aims to yield 100% of the DJ Eurostoxx 50 index’s upside, capped at 100%. The Fund’s quarterly return was -9,86%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ