Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000222007)


ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000222007) Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.33/23.10.2009
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Καθετοποιημένες Εταιρίες Πετρελαίου/Αερίου 56,5%
Παραγωγή & Εξερεύνηση Πετρελαίου/Αερίου 19,2%
Εταιρίες Υπηρεσιών 6,8%
Μεταφορά Πετρελαίου/Αερίου 5,2%
Λοιποί Κλάδοι 0,7%
Χρηματικά Διαθέσιμα 11,7%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/6/2018 
CHEVRON CORP.  8.7% 
TOTAL S.A.  8.2% 
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS  7.3% 
BP PLC  6.8% 
EXXON MOBIL CORP  4.7% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
Η.Π.Α. 45,3%
Καναδάς 11,7%
Ολλανδία 8,9%
Γαλλία 8,2%
Ηνωμένο Βασίλειο 7,2%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/06/17-29/06/18) 17,73% 16,73%
3ετίας (30/06/2015-29/06/18) 2,65% 0,12%
5ετίας (28/06/2013-29/06/18) 9,60% 9,05%
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 3/8/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Ο κλάδος της ενέργειας υπεραπέδωσε σημαντικά σε σχέση με την ευρύτερη αγορά μετοχών κατά το 2ο τρίμηνο του 2018, ενισχυμένος κατά 11% σε δολάρια ΗΠΑ. Τα ΣΜΕ αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 15% στα $74/βαρ., ενώ η τιμή του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά 8% στα $ 2,9/MMBtu. Η τιμή του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο του 2014, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν μια πιο σφιχτή αγορά, με περισσότερες μειώσεις των αποθεμάτων λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης και μικρότερη παραγωγή ή διαταραχή των εξαγωγών από διάφορες χώρες. Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του συμφώνησαν να αυξήσουν την παγκόσμια παραγωγή σε μικρότερο από τα αναμενόμενα επίπεδο και να τερματίσουν μια περίοδο βαθύτερων από τις προβλεπόμενες περικοπές. Επιπλέον, η παραγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες, καθώς η χώρα βυθίζεται βαθύτερα στην οικονομική αναταραχή. Ταυτόχρονα, οι περιορισμοί που θέτει η υπάρχουσα υποδομή στις ΗΠΑ έχουν μετριάσει την αύξηση της προσφοράς από σχιστολιθικά κοιτάσματα. Οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την πυρηνική συμφωνία του 2015 με το Ιράν και θα επιβάλουν εκ νέου όλες τις προηγούμενες κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν τελικά να επεκταθούν σε οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ που συνεργάζεται με το Ιράν, με τις κυρώσεις για εξαγωγές πετρελαίου να τίθενται σε πλήρη ισχύ τον Νοέμβριο του 2018.Ο κλάδος της ενέργειας υπεραπέδωσε σημαντικά σε σχέση με την ευρύτερη αγορά μετοχών κατά το 2ο τρίμηνο του 2018, ενισχυμένος κατά 11% σε δολάρια ΗΠΑ. Τα ΣΜΕ αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 15
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ