Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000220001)


ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000220001) Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.67/25.08.2010
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Τεχνολογία 26,5%
Χρημ/κοί Οργανισμοί 17,7%
Υγεία 12,9%
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά 12,3%
Ενέργεια 10,6%
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 6,9%
Βιομηχανικά Προϊόντα - Υπηρεσίες 4,8%
Πρώτες Ύλες & Παράγωγα 3,8%
Τηλεπικοινωνίες 1,5%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 0,4%
Επενδύσεων Ακινήτων 0,4%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  31/12/2017 
APPLE INC  8.2% 
MICROSOFT CORP  6.3% 
ALPHABET INC- CL A  5.4% 
JP MORGAN CHASE  4.0% 
AMAZON.COM INC  3.5% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
Η.Π.Α. 61,8%
Ηνωμένο Βασίλειο 8,8%
Ελβετία 5,9%
Γαλλία 5,7%
Γερμανία 5,7%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17) 5,69% 3,39%
3ετίας (31/12/2014-31/12/17) 23,35% 19,80%
5ετίας (31/12/2012-31/12/17) 63,06% 45,29%
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 24/1/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά το 4ο τρίμηνο του 2017 σε όρους δολαρίου. Η εντυπωσιακή παγκόσμια ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις υποτονικές πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και η ψήφιση ενός πακέτου φορολογικών περικοπών στις ΗΠΑ, ενίσχυσαν τις παγκόσμιες αγορές μετοχών. Οι Ευρωπαϊκές μετοχές υποαπέδωσαν σε όρους Δολαρίου σε σχέση με άλλες μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές λόγω του υψηλότερου πολιτικού κινδύνου, παρά την έντονη οικονομική δραστηριότητα και τη σταθερή σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ. Η ΕΚΤ μείωσε τις μηνιαίες αγορές ομολόγων από 60 δισ. Ευρώ σε 30 δισ. Ευρώ, αλλά άφησε ανοιχτό το πρόγραμμα και διατήρησε την καθοδήγησή της σχετικά με τα μελλοντικά επιτόκια. Η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης όπως αναμενόταν, αλλά άφησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της σχετικά με τα επιτόκια για το 2018 παρά τις υψηλότερες προσδοκίες για αύξηση του ΑΕΠ, καθώς οι προβλέψεις για τον δομικό πληθωρισμό δεν τροποποιήθηκαν. Ο Jerome Powell, ο νέος επικεφαλής της Fed, δήλωσε ότι θα σταθμίσει την ενδεχόμενη χαλάρωση του κανονιστικού πλαισίου του χρηματοπιστωτικού τομέα και υποστήριξε τον τρόπο λειτουργίας της Fed. Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων αυξήθηκαν περαιτέρω κατά το 4ο τρίμηνο, οδηγούμενες και πάλι από τις τιμές του αργού πετρελαίου και των βασικών μετάλλων. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα τους των τελευταίων 2½ ετών, λόγω διακοπών της παραγωγής σε διάφορες περιοχές του κόσμου και του συνδυασμού της αυξανόμενης ζήτησης και της επέκτασης των περικοπών στην παραγωγή από τον ΟΠΕΚ και άλλους παραγωγούς.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ