Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000203007)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000203007) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 Φ.Ε.Κ. 338/31.5.90
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 96,8%
Χρηματικά Διαθέσιμα 3,2%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  31/12/2017 
Ο.Ε.Δ 3.9 01/30/33  26.0% 
Ο.Ε.Δ 4 01/30/37  25.5% 
Ο.Ε.Δ 3 3/4 01/30/28  15.2% 
Ο.Ε.Δ 4.2 01/30/42  12.9% 
Ο.Ε.Δ 3 1/2 01/30/23  9.3% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 96,8%
Χρηματικά Διαθέσιμα 3,2%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17) 32,13% 39,56%
3ετίας (31/12/2014-31/12/17) 88,67% 91,26%
5ετίας (31/12/2012-31/12/17) 168,67% 167,34%
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
**1/1/2013,1/12/2017: Αλλαγή Δ. Αναφοράς
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 25/1/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 4ο τρίμηνο του 2017 οι τιμές των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σημείωσαν σημαντική άνοδο. Η απόδοση του 10-ετούς ομολόγου μειώθηκε στο 4,12% από 5,66%. Το περιθώριο απόδοσης του 10-ετούς ομολόγου, έναντι του αντίστοιχου γερμανικού, μειώθηκε κατά 151μ.β. και διαμορφώθηκε στις 369 μονάδες βάσης. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ύψους 25,47 δισ. ευρώ που είχαν προκύψει από το PSI. Το ποσοστό κάλυψης ανήλθε στο υψηλό επίπεδο του 86,1% επί του συνόλου των ομολόγων που αφορούσε η ανταλλαγή, αποτυπώνοντας την μεγάλη ανταπόκριση των επενδυτών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, εκδόθηκαν πέντε νέες εκδόσεις ομολόγων λήξεως από 5-25 έτη. Η επιτυχημένη ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων, η προσδοκία των επενδυτών ότι η 3η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση και η αισιοδοξία ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές το 2018 με νέα έκδοση ομολόγου διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον των επενδυτών και οδήγησε τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 774 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 353 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.647 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 5.757 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ