Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000205002)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000205002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 114/30.6.1992 Φ.Ε.Κ. 468/17.07.1992
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Κρατικά Ομόλογα 28,1%
Εταιρικά Ομόλογα 69,5%
Χρηματικά Διαθέσιμα 2,4%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  31/12/2018 
Ο.Ε.Δ 4.2 01/30/42  9.1% 
ΕΛΠΕ 4 7/8 10/14/21  8.6% 
ΔΕΗ 5 1/2 05/01/19  7.9% 
MOTOR OIL 3 05/11/23  6.5% 
Ο.Ε.Δ 3 1/2 01/30/23  6.5% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΚΡΑΤΙΚΑ 30,5%
ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ 18,1%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 13,2%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8,6%
ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 8,2%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (29/12/17-31/12/18) -1,0% -0,73%
3ετίας (31/12/2015-31/12/18) 2437,0% 16,48%
5ετίας (31/12/2013-31/12/18) - 24,29%
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 18/1/2019
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 4ο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των ελληνικών εταιρικών ομολόγων σημείωσαν πτώση. Η απόδοση του 10-ετούς ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου αυξήθηκε στο 4,40% από 4,18%. Το περιθώριο απόδοσης του 10-ετούς ομολόγου, έναντι του αντίστοιχου γερμανικού, αυξήθηκε κατά 44μ.β. και διαμορφώθηκε στις 415 μονάδες βάσης. Η αποστροφή ανάληψης επενδυτικού κινδύνου παγκοσμίως επηρέασε κα τις τιμές των ελληνικών εταιρικών ομολόγων. Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας παρουσίασε το σχέδιο τιτλοποίησης «κόκκινων» δανείων, με μέσο εγγύησης μέρος από τις υφιστάμενες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο δημιουργείται όχημα ειδικού σκοπού (SPV) στο οποίο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα μεταφέρουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ύψους περίπου 7,4 δισ. ευρώ, καθώς και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους 42 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος παρουσίασε στη Ν.Υόρκη το Δεκέμβριο τα βασικά σημεία του σχεδίου απομείωσης των κόκκινων δανείων που βασίζεται στο ιταλικό μοντέλο παροχής κρατικών εγγυήσεων. Η S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ κατά μία βαθμίδα στο CCC +, λόγω της βελτίωσης της ρευστότητας της εταιρίας. Τον Οκτώβριο η ΔΕΗ αναχρηματοδότησε το τραπεζικό της χρέος (1,3 δισ. Ευρώ) και έλαβε νέα πιστωτική διευκόλυνση (620 εκατ. Ευρώ). Θετικότερα των αναμενομένων κινήθηκε το ΑΕΠ της χώρας για το 3ο τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων για αύξηση 0,4%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ