Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000205002)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000205002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 114/30.6.1992 Φ.Ε.Κ. 468/17.07.1992
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Κρατικά Ομόλογα 21,0%
Εταιρικά Ομόλογα 64,9%
Χρηματικά Διαθέσιμα 14,1%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  31/12/2017 
ELPEGA 4 7/8 10/14/21  8.9% 
MOHGA 3 1/4 04/01/22  7.9% 
PPCGA 5 1/2 05/01/19  7.6% 
GGB 3 1/2 01/30/23  6.5% 
SYSSUN 4 1/4 06/20/22  4.6% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΚΡΑΤΙΚΑ 22,9%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 12,1%
ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ 11,5%
ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 10,4%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8,9%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17) 10,19% 11,66%
3ετίας (31/12/2014-31/12/17) 26,53% 33,52%
5ετίας (31/12/2012-31/12/17) - -
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
1/8/2014 : Αλλαγή σκοπού και ονομασίας Α/Κ
1/2/2014, 1/8/2014,1/12/2017 : Αλλαγή Δείκτη Αναφοράς
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 23/1/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3ο τρίμηνο του 2017 οι τιμές των ελληνικών εταιρικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε γύρω από την προσδοκία της έναρξης της 3ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος και την επικείμενη προσπάθεια του Ελληνικού Δημοσίου για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων του PSI σε νέα ομόλογα. Κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας έκθεσης της, η Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες στο Β - από το CCC, με θετική πρόβλεψη. Ο οίκος αξιολόγησης επισήμανε ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα βελτιωθεί σταθερά, υποστηριζόμενη από τη συμμόρφωση στους όρους του ελληνικού προγράμματος, το μειωμένο πολιτικό κίνδυνο και τη σταθερή αύξηση του ΑΕΠ. Η Fitch αναβάθμισε τα τέσσερα προγράμματα καλυμμένων ομολογιακών δανείων των τραπεζών Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στο Β από B- μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Η εταιρεία Intralot προχώρησε στην έκδοση ομολόγου 7-ετούς διάρκειας με επιτόκιο 5,25% και με δυνατότητα ανάκλησης στη 3-ετία. Η έκδοση παρουσίασε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σημείωσε απόδοση 1,25% ενώ ο Δείκτης Αναφοράς 1,80%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ