Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Κεφαλαιακή Επάρκεια

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γίνεται σε ενοποιημένη βάση από τη μητρική εταιρία ALPHA BANK, μέσω της ιστοσελίδας της.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ