Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5716/Β/60/13.2.1991 Φ.Ε.Κ. 121/Β/4.3.91
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 0,9%
Κρατικά Ομόλογα 50,1%
Μετοχές 43,0%
ETF επί Μετοχών 0,5%
Έντοκα Γραμμάτια 5,6%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  9/29/2017 
Ο.Ε.Δ. 3% 24/02/28  5.9% 
Ο.Ε.Δ. 0% 05/01/18  4.8% 
Ο.Ε.Δ. 3% 24/02/27  4.7% 
Ο.Ε.Δ. 3% 24/22/26  4.6% 
Ο.Ε.Δ. 3% 24/02/36  4.5% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ελλάδα 98,7%
Βέλγιο 0,4%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/09/16-29/09/17) 30,57% 27,61%
3ετίας (29/09/2014-29/09/17) 5,11% 7,70%
5ετίας (28/09/2012-29/09/17) 130,39% 166,55%
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
** 1/4/2010,1/4/2012,1/1/2013, 1/4/2013, 1/4/2015: Αλλαγή Δ.Αναφοράς
Για 5ετία δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον Δ.Α.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 18/10/2017
Επισκόπηση Τριμήνου
Τα ελληνικά αξιόγραφα έχασαν τη δυναμική των προηγούμενων τριμήνων, υποχωρώντας κατά το 3ο τρίμηνο του 2017. Η μετοχική αγορά ενισχύθηκε αρχικά, καταγράφοντας τα τοπικά υψηλά της στα μέσα Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μια πτωτική πορεία η οποία κορυφώθηκε μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η τριμηνιαία απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. διαμορφώθηκε σε -8,3%. Σημαντική πτώση της τάξης του 23% σε τριμηνιαία βάση κατέγραψε ο τραπεζικός κλάδος (FTSE Banks Index), λόγω ανησυχιών περί ενδεχόμενης νέας ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης. Επίσης, σημαντική πτώση κατέγραψαν και οι επιμέρους δείκτες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-13%), Εμπορίου (-14%) και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (-13%). Αντίθετα, με κέρδη έκλεισαν το τρίμηνο ο δείκτης Τροφίμων και Ποτών (+9%) καθώς και ο δείκτης Τεχνολογίας (+9%), ενώ σχεδόν αμετάβλητος έκλεισε ο δείκτης Πετρελαίου & Αερίου (-0,2%). Τέλος, ο ομολογιακός δείκτης Bloomberg Greece Sovereign Bond Index έκλεισε το τρίμηνο σχεδόν αμετάβλητος (-0,2%), με την απόδοση-στη-λήξη του 10ετούς κρατικού ομολόγου να ενισχύεται κατά 24μβ στο 5,66%. Η τριμηνιαία απόδοση του Α/Κ διαμορφώθηκε στο -3,88% έναντι πτώσης -4,24% του σύνθετου Δείκτη Αναφοράς.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ