Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000211000)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000211000) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5716/Β/60/13.2.1991 Φ.Ε.Κ. 121/Β/4.3.91
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 1,0%
Κρατικά Ομόλογα 53,6%
Μετοχές 45,0%
Έντοκα Γραμμάτια 0,5%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  3/30/2018 
Ο.Ε.Δ. 3,9% 30/01/33  16.0% 
Ο.Ε.Δ. 3,75% 30/01/28  12.7% 
Ο.Ε.Δ. 4% 30/01/37  9.6% 
Ο.Ε.Δ. 4% 30/01/42  6.8% 
Ο.Ε.Δ. 3,5% 30/01/23  4.8% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ελλάδα 96,8%
Ελβετία 2,0%
Βέλγιο 0,3%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/03/17-30/03/18) 22,35% 25,77%
3ετίας (31/03/2015-30/03/18) 51,26% 56,74%
5ετίας (29/03/2013-30/03/18) 70,82% 100,34%
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
** 1/1/2013, 1/4/2013, 1/4/2015,1/12/2017: Αλλαγή Δ.Αναφοράς
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 19/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Τα ελληνικά αξιόγραφα ακολούθησαν την αρνητική πορεία των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου, αντιστρέφοντας τη θετική εικόνα των προηγούμενων μηνών. Η μετοχική αγορά, αν και κατάφερε να κινηθεί σε υψηλά τριετίας στα τέλη Ιανουαρίου, τελικά υπέκυψε στις πιέσεις (Γενικός Δείκτης του Χ.Α. -2,7%) που προκλήθηκαν στις παγκόσμιες αγορές και την σημαντική αύξηση της μεταβλητότητας λόγω ανησυχιών σχετικά με τον πληθωρισμό, την αύξηση των επιτοκίων και τις εντάσεις σχετιζόμενες με το παγκόσμιο εμπόριο. Σημαντική πτώση της τάξης του 15% σε τριμηνιαία βάση κατέγραψε ο κλάδος Εμπορίου καθώς και ο Τραπεζικός κλάδος (-10%). Αντίθετα, με κέρδη έκλεισαν το τρίμηνο ο δείκτης Τροφίμων & Ποτών (+10%) και ο δείκτης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (+7%). Οριακές απώλειες παρουσίασε ο δείκτης Πετρελαίου & Αερίου (-1%) πάρα την άνοδο των τιμών ενέργειας (Brent +5%) λόγω της πτώσης των παγκόσμιων αποθεμάτων και την ενίσχυση των εντάσεων μεταξύ Η.Π.Α. και Ιράν. Ο ομολογιακός δείκτης Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All > 1 Yr έκλεισε το τρίμηνο με μικρές απώλειες της τάξης του 0,4%, με την απόδοση-στη-λήξη του 10ετούς ομολόγου να ενισχύεται κατά 20μβ στο 4,32%. Η τριμηνιαία απόδοση του Α/Κ διαμορφώθηκε στο -2,74% έναντι πτώσης 1,50% του σύνθετου Δείκτη Αναφοράς.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ