Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000211000)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000211000) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5716/Β/60/13.2.1991 Φ.Ε.Κ. 121/Β/4.3.91
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 0,5%
Κρατικά Ομόλογα 53,5%
Μετοχές 45,5%
ETF επί Μετοχών 0,5%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  12/31/2017 
Ο.Ε.Δ. 3,9% 30/01/33  19.4% 
Ο.Ε.Δ. 3,75% 30/01/28  18.9% 
Ο.Ε.Δ. 4% 30/01/37  9.6% 
Alpha Bank AE  5.4% 
Ο.Ε.Δ. 3,5% 30/01/23  5.3% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ελλάδα 99,1%
Βέλγιο 0,4%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17) 28,75% 32,71%
3ετίας (31/12/2014-31/12/17) 43,48% 54,40%
5ετίας (31/12/2012-31/12/17) 68,08% 98,27%
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
** 1/1/2013, 1/4/2013, 1/4/2015,1/12/2017: Αλλαγή Δ.Αναφοράς
Για 5ετία δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον Δ.Α.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 31/1/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Τα ελληνικά αξιόγραφα επανήλθαν σε θετική πορεία κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2017, αντιστρέφοντας την αρνητική εικόνα των προηγούμενων τριών μηνών. Η μετοχική αγορά, αν και αντιμετώπισε αρνητικές πιέσεις μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, κυρίως λόγω ανησυχιών σχετικά με το ενδεχόμενο νέων κεφαλαιακών ενισχύσεων στον τραπεζικό κλάδο, κατάφερε να ανακάμψει δυναμικά έκτοτε και να κλείσει τελικά το τρίμηνο με κέρδη (Γενικός Δείκτης του Χ.Α. +6,2%). Ο κλάδος Ταξιδιών & Αναψυχής σημείωσε σημαντική άνοδο της τάξης του 15% σε τριμηνιαία βάση, ενώ αξιοσημείωτα κέρδη κατέγραψαν και οι επιμέρους δείκτες Τραπεζών (+9%), Τηλεπικοινωνιών (+12%) και Πρώτων Υλών (+10%). Αντίθετα, με απώλειες έκλεισαν το τρίμηνο ο δείκτης Πετρελαίου & Αερίου (-4%) καθώς και ο δείκτης Τροφίμων & Ποτών (-4%). Τέλος, ο ομολογιακός δείκτης Bloomberg Greece Sovereign Bond Index έκλεισε το τρίμηνο με σημαντικά κέρδη της τάξης του 14%, με την απόδοση-στη-λήξη του 10ετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου να υποχωρεί κατά 155μβ στο 4,12%. Η τριμηνιαία απόδοση του Α/Κ διαμορφώθηκε στο +14,62% έναντι ανόδου 9,85% για το σύνθετο Δείκτη Αναφοράς.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ