Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000211000)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000211000) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5716/Β/60/13.2.1991 Φ.Ε.Κ. 121/Β/4.3.91
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 3,3%
Κρατικά Ομόλογα 50,8%
Μετοχές 45,1%
Έντοκα Γραμμάτια 0,8%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  6/30/2018 
Ο.Ε.Δ. 3,9% 30/01/33  15.2% 
Ο.Ε.Δ. 3,75% 30/01/28  12.1% 
Ο.Ε.Δ. 4% 30/01/37  9.7% 
Ο.Ε.Δ. 4% 30/01/42  6.8% 
ALPHA BANK  4.8% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ελλάδα 97,5%
Ελβετία 2,2%
Βέλγιο 0,3%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/06/17-29/06/18) 3,59% 8,99%
3ετίας (30/06/2015-29/06/18) 62,98% 74,65%
5ετίας (28/06/2013-29/06/18) 59,19% 78,05%
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 26/7/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Η ελληνική μετοχική αγορά υποχώρησε κατά 2,9% κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου του 2018, ακολουθώντας αντίθετη πορεία σε σχέση με τις κυριότερες αναπτυγμένες μετοχικές αγορές. Η υπόθεση του ομίλου Folli Follie και η πολιτική αναταραχή στην Ιταλία επηρέασαν αρνητικά τις ελληνικές μετοχές . Σημαντική πτώση της τάξης του 98% σε τριμηνιαία βάση κατέγραψε ο κλάδος Εμπορίου, ενώ και οι περισσότεροι επιμέρους κλάδοι παρουσίασαν πτώση. Αντίθετα, με κέρδη έκλεισε το τρίμηνο ο Τραπεζικός κλάδος (+10%), καθώς και ο κλάδος Κατασκευών και Υλικών (+10%). Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ήταν αναμενόμενα. Για την Alpha Bank, Eurobank και Εθνική δεν προέκυψε κεφαλαιακό έλλειμμα, ούτε ανάγκη κατάρτισης και υποβολής σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η Πειραιώς δήλωσε ότι υλοποιεί ήδη σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης. Στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου, οι υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν σε συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και το πλαίσιο εποπτείας που θα ισχύσει μετά τη λήξη του προγράμματος για την Ελλάδα. Στην αγορά ομολόγων, σε αντίθεση με το ελληνικό χρηματιστήριο, ο ομολογιακός δείκτης Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All > 1 Yr έκλεισε το τρίμηνο με άνοδο της τάξης του 2,7%, με την απόδοση-στη-λήξη του 10ετούς ομολόγου να μειώνεται κατά 36μβ στο 3,96%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ