Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Alpha (LUX) Global Funds > Alpha (LUX) Money Market Fund EUR I (LU1508359418)


Alpha (LUX) Money Market Fund EUR I (LU1508359418) Reg. Number 11062
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Ισπανία 28,7%
Ιταλία 26,6%
Αμερική 10,0%
Ολλανδία 6,7%
Γαλλία 6,7%
Ην.Βασίλειο 4,4%
Γερμανία 4,4%
Αυστραλία 3,3%
Χρηματικά Διαθέσιμα 9,3%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  6/30/2018 
ITALY 0% 17-12.10.18 BOT  24.2% 
SPAIN 0% 17-13.07.18 TB  17.6% 
SPAIN 0% 17-14.09.18 TB  6.6% 
SPAIN 0% 18-15.02.19  4.4% 
JPMORGAN CH FRN 14-07.05.19  3.3% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έντοκα Γραμμάτια 52,9%
Κυμαινομένου Επιτοκίου 28,7%
Μετρητά 9,3%
Στ.Εισοδήματος 9,1%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/6/2017-29/6/2018) -0,73%
3ετίας
5ετίας
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 19/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 1ο τρίμηνο του 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο επίπεδο του 0,00%. Τα διατραπεζικά επιτόκια (τρίμηνο Euribor) διατηρήθηκαν στο επίπεδο του -0,33%. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Μαρτίου, αλλά ο κ. Ντράγκι επανέλαβε ότι τα βασικά επιτόκια θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Η ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις αγορές ομολόγων ύψους 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και έως ότου η ΕΚΤ διαπιστώσει μια σταθερή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού στο επιθυμητό επίπεδο. Ο κ. Ντράγκι επανέλαβε ότι η ΕΚΤ θα συνεχίζει να επανεπενδύει, για όσο διάστημα αυτό καταστεί αναγκαίο, τα ποσά που προκύπτουν από τις λήξεις των ομολόγων που έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Με τον τρόπο αυτό η ΕΚΤ εκτιμά ότι θα συνεχίσει να συμβάλει θετικά στις συνθήκες ρευστότητας. Η ΕΚΤ διατήρησε την πρόβλεψη για την προοπτική του πληθωρισμού για το 2018 στο 1,4% και αναθεώρησε καθοδικά την πρόβλεψη του 2019 στο 1,4% (από 1,5%). Παράλληλα αναθεώρησε ανοδικά τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ για το 2018 σε 2,4% (από 2,3%) και άφησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για το 2019 σε 1,9% . Οι ρυθμοί ανάπτυξης των χωρών της Ευρωζώνης παραμένουν ικανοποιητικοί.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ