Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Alpha (LUX) Global Funds > Alpha (LUX) Money Market Fund EUR I (LU1508359418)


Alpha (LUX) Money Market Fund EUR I (LU1508359418) Reg. Number 11062
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Ιταλία 31,6%
Αμερική 17,2%
Γαλλία 2,6%
Ην.Βασίλειο 5,3%
Ισπανία 5,3%
Γερμανία 5,3%
Ολλανδία 2,6%
Χρηματικά Διαθέσιμα 30,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  9/30/2018 
ITALY 0% 18-30.11.18 BOT  15.8% 
ITALY 0% 17-12.10.18 BOT  15.8% 
SPAIN 0% 18-15.02.19  5.3% 
MOR ST FRN 14-19.11.19  4% 
GS FRN 14-29.10.19  4% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έντοκα Γραμμάτια 36,9%
Κυμαινομένου Επιτοκίου 33,1%
Μετρητά 30,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (29/09/17-28/09/18) -0,65%
3ετίας
5ετίας
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 25/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3ο τρίμηνο του 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο επίπεδο του 0,00%. Τα διατραπεζικά επιτόκια (τρίμηνο Euribor) διαμορφώθηκαν στο επίπεδο του -0,32%. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Ντράγκι δήλωσε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2019. Ο πρόεδρος Ντράγκι δήλωσε ότι βλέπει μια «σχετικά σθεναρή» ανάκαμψη στον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ.. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) άφησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, αλλά αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη. Η ΕΚΤ, εκτιμά ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα κυμανθεί στο 1,7% φέτος, όπως και το 2019 και το 2020. Για το 2018, η ΕΚΤ προβλέπει ανάπτυξη 2% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 2,1%, ενώ για το 2019 προβλέπει ανάπτυξη 1,8% έναντι 1,9%. Για το 2020, η πρόβλεψη παραμένει σταθερή για ρυθμό ανάπτυξης 1,7%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ