Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Alpha (LUX) Global Funds > Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR I (LU1508359095)


Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR I (LU1508359095) Reg. Number 11062
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και σκοπός του είναι να επιτύχει μέσο-μακροπρόθεσμη αύξηση του ενεργητικού του στα πλαίσια συντηρητικής και ισορροπημένης έκθεσης σε επενδύσεις μετοχών, ομολόγων, εμπορευμάτων, ακίνητης περιουσίας και μετρητών.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς διεθνές χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μικτό Fund of Funds 
Έναρξη  6/1/2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  45% MSCI All Countries World Index in USD, 32% Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR, 3% ISHARES EURO HY CORP BND EUR, 3% J.P. Morgan EMBIG Diversified Hedged EURO, 4% Thomson Reuters/Core Commodity CRB Commodity Index, 3% FTSE EPRA/NAREIT Global REITs Net Tax Index (USD), 10% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  Χαμηλός 
Ενεργητικό 31.12.2017  1,032,270.68 
Καθαρή Τιμή 31.12.2017  10,1465 
Κωδικός Bloomberg   ALGBAEI LX 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 326 2948 
Θεματοφύλακας  RBC Investor Services Bank S.A. 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 3 έτη 
   
   
Προμήθεια διαχειρίσεως (Από 1.1.2018) 0,60% 
Προμήθεια διαθέσεως   0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς    0,00% 
     
     
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ