Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Alpha (LUX) Global Funds > Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR I (LU1508359095)


Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR I (LU1508359095) Reg. Number 11062
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Μετρητά - Α/Κ Διαχ. Διαθ. 16,2%
Ομολογιακά Α/Κ 33,6%
Μετοχικά Α/Κ 43,6%
Α/Κ Ακινήτων 2,8%
Α/Κ Εμπορευμάτων 3,8%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ   
PARVEST MONEY MARKET FUND  10,9% 
SCHRODER EURO SHORT TERM BOND FUND  10,5% 
SCHRODER US LARGE CAP FUND  9,1% 
MORGAN STANLEY US GROWTH FUND  8,9% 
BLACKROCK EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS  7,5% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Η.Π.Α. 20,4%
ΕΥΡΩΠΗ 61,2%
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 12,7%
ΙΑΠΩΝΙΑ 3,6%
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 2,1%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους
3ετίας
5ετίας
Επισκόπηση Τριμήνου
Θετικά κινήθηκαν κατά το γ΄ τρίμηνο του 2017 οι μετοχικές αγορές σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Ο δείκτης MSCI All Countries World Index κατέγραψε άνοδο 1,2% σε ευρώ, που μετριάστηκε από την σημαντική άνοδο του ευρώ έναντι του δολαρίου. Το περιβάλλον συγχρονισμένης ανάπτυξης σε Ασία, Αμερική, Ευρώπη και θετικών εταιρικών νέων συνέχισε να είναι ευνοϊκό για τις μετοχικές επενδύσεις. Οι ομολογιακές αγορές κινήθηκαν, επίσης θετικά, λόγω των προσδοκιών για χαμηλό πληθωρισμό και διατήρηση της υποστηρικτικής νομισματικής πολιτικής από τη FED και την ΕΚΤ. Τα εμπορεύματα κατέγραψαν σημαντική άνοδο ωθούμενα κυρίως από τους κλάδους ενέργειας και βιομηχανικών μετάλλων. Τέλος τα ακίνητα κινήθηκαν σε ένα εύρος, καταγράφοντας αρνητική απόδοση σε ευρώ, λόγω της ανόδου του ευρώ έναντι του δολαρίου. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου το Α/Κ συνέχισε τοποθετημένο με διάρθρωση πολύ κοντά σε αυτή του δείκτη αναφοράς.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ