Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Alpha (LUX) Global Funds > Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR I (LU1508359095)


Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR I (LU1508359095) Reg. Number 11062
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Μετρητά - Α/Κ Διαχ. Διαθ. 15,0%
Ομολογιακά Α/Κ 35,2%
Μετοχικά Α/Κ 44,6%
Α/Κ Ακινήτων 1,5%
Α/Κ Εμπορευμάτων 3,8%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
SCHRODER US LARGE CAP FUND  10.5% 
BLACKROCK GLOBAL OPPORTUNITES  10.2% 
MORGAN STANLEY US GROWTH FUND  9.3% 
BLACKROCK EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS  7.0% 
MS EURO CORPORATE  7.0% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Η.Π.Α. 19,9%
ΕΥΡΩΠΗ 44,5%
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 9,8%
ΙΑΠΩΝΙΑ 4,0%
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 1,8%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους
3ετίας
5ετίας
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 24/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Αρνητικά κινήθηκαν κατά το α΄ τρίμηνο του 2018 οι μετοχικές αγορές σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Συνολικά, ο δείκτης MSCI All Countries World Index κατέγραψε σημαντική πτώση - 3,63% σε ευρώ. Η διόρθωση των αγορών συνοδεύτηκε από σημαντικά αυξημένη μεταβλητότητα. Σημαντική επίδραση στη πτώση των Αμερικανικών μετοχών είχαν οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, καθώς και οι ανησυχίες για επιβολή δασμών στις σε εισαγόμενα προϊόντα. Σε αυτό το περιβάλλον, οι συνολικές αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων ήταν οριακά αρνητικές για το τρίμηνο, ενώ των εταιρικών θετικές. Τα εμπορεύματα σημείωσαν άνοδο σε όρους δολαρίου, με κύριο χαρακτηριστικό την άνοδο του πετρελαίου και των παραγώγων του. Η άνοδος όμως του ευρώ σε σχέση με το δολάριο αντέστρεψε την άνοδο, σε όρους ευρώ. Τέλος τα ακίνητα κινήθηκαν καθοδικά, σε συγχρονισμό με τις μετοχικές αγορές. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου το Α/Κ συνέχισε τοποθετημένο με διάρθρωση κοντά σε αυτή του δείκτη αναφοράς. Το Α/Κ είχε καλύτερη απόδοση από το δείκτη αναφοράς, που οφείλεται κυρίως στην επιλογή Α/Κ που επενδύουμε.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ