Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 Φ.Ε.Κ. 338/31.5.90
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία
Επενδυτική Πολιτική
Επενδύει κυρίως σε κρατικά ομόλογα ελληνικού δημοσίου και σε μικρότερο βαθμό σε ομόλογα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα ομόλογα μπορεί να είναι σταθερού ή και κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ είναι δυνατή η επένδυση και σε ομόλογα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης, ώστε να προφυλάσσεται τμήμα του χαρτοφυλακίου σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει τη δυνατότητα να επενδύει σε εταιρικά ομόλογα ελληνικών κυρίως εταιριών, ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της αποδόσεως. Βασικός σκοπός του είναι να προσφέρει εισόδημα από τόκους ομολόγων και κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές που επιθυμούν να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά ομολόγων, κυρίως ομολόγων ελληνικού δημοσίου (Ο.Ε.Δ.), προσδοκώντας σε υψηλές αποδόσεις. Ενδείκνυται για μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Ομολογιακό 
Έναρξη  11/12/2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Bloomberg Greece Sovereign Bond Index  
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό Share Class   
Καθαρή Τιμή    
Κωδικός Bloomberg   ALPGRBI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ημερήσιος Τύπος 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
   
Προμήθεια διαχειρίσεως  0,50% 
Προμήθεια διαθέσεως  0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  0,00% 
     
     
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ