Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 Φ.Ε.Κ. 338/31.5.90
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 91,3%
Χρηματικά Διαθέσιμα 8,7%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ   
Ο.Ε.Δ 3 02/24/36  8,0% 
Ο.Ε.Δ 3 02/24/37  6,9% 
Ο.Ε.Δ 3 02/24/38  6,5% 
Ο.Ε.Δ 3 02/24/33  6,2% 
Ο.Ε.Δ 3 02/24/28  6,2% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 91,3%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 8,7%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3ο τρίμηνο του 2017 οι τιμές των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σημείωσαν μικρή πτώση. Η απόδοση του 10-ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 5,66% από 5,42%. Το περιθώριο απόδοσης του 10-ετούς ομολόγου, έναντι του αντίστοιχου γερμανικού, αυξήθηκε κατά 24μ.β. και διαμορφώθηκε στις 520 μονάδες βάσης. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε γύρω από την προσδοκία της έναρξης της 3ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος και την επικείμενη προσπάθεια του Ελληνικού Δημοσίου για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων του PSI σε νέα ομόλογα. Κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας έκθεσης της η Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες στο Β - από το CCC, με θετική πρόβλεψη. Ο οίκος αξιολόγησης επισήμανε ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα βελτιωθεί σταθερά, υποστηριζόμενη από τη συμμόρφωση στους όρους του ελληνικού προγράμματος, το μειωμένο πολιτικό κίνδυνο και τη σταθερή αύξηση του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 0,8%. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.271 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.684 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.544 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.117 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016. Κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σημείωσε απόδοση -0,78%, ενώ ο Δείκτης Αναφοράς απέδωσε -0,20%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ