Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional (GRF000204005)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional (GRF000204005) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 Φ.Ε.Κ. 338/31.5.90
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 97,5%
Χρηματικά Διαθέσιμα 2,5%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
Ο.Ε.Δ 4 01/30/37  23.9% 
Ο.Ε.Δ 3.9 01/30/33  23.0% 
Ο.Ε.Δ 4.2 01/30/42  16.6% 
Ο.Ε.Δ 3 3/4 01/30/28  15.2% 
Ο.Ε.Δ 3 1/2 01/30/23  7.7% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 97,5%
Χρηματικά Διαθέσιμα 2,5%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 19/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 1ο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σημείωσαν πτώση. Η απόδοση του 10-ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 4,32% από 4,12%. Το περιθώριο απόδοσης του 10-ετούς ομολόγου, έναντι του αντίστοιχου γερμανικού, αυξήθηκε κατά 13μ.β. και διαμορφώθηκε στις 382 μονάδες βάσης. Η νευρικότητα στις παγκόσμιες αγορές και η αύξηση της μεταβλητότητας παγκοσμίως μετά την επιβολή μέτρων προστατευτισμού από τις ΗΠΑ διατήρησαν μειωμένο το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Συνεχίστηκαν και αυτό το τρίμηνο οι συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της ΕΕ για την εποπτεία της ελληνικής οικονομίας μετά τη λήξη του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απελευθέρωση της τελευταίας εκταμίευσης στο τέλος του προγράμματος, είναι η ολοκλήρωση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά 2 βαθμίδες σε Β3, ακολουθώντας την αντίστοιχη κίνηση του οίκου Fitch, ο οποίος αναβάθμισε την Ελλάδα σε Β από Β-. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ελληνικό ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 1,9% το 4ο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η ανεργία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ιανουαρίου διαμορφώθηκε στο 20,6%. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.542 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατ. ευρώ και πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ