Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional (GRF000204005)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional (GRF000204005) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 Φ.Ε.Κ. 338/31.5.90
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 97,3%
Χρηματικά Διαθέσιμα 2,7%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/9/2018 
Ο.Ε.Δ 4 01/30/37  25.8% 
Ο.Ε.Δ 3.9 01/30/33  21.0% 
Ο.Ε.Δ 4.2 01/30/42  17.1% 
Ο.Ε.Δ 3 3/4 01/30/28  15.8% 
Ο.Ε.Δ 3 1/2 01/30/23  8.1% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ομόλογα Σταθ. Επιτ. 97,3%
Χρηματικά Διαθέσιμα 2,7%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 17/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3ο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σημείωσαν πτώση. Η απόδοση του 10-ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 4,18% από 3,96%. Το περιθώριο απόδοσης του 10-ετούς ομολόγου, έναντι του αντίστοιχου γερμανικού, αυξήθηκε κατά 6μ.β. και διαμορφώθηκε στις 372 μονάδες βάσης. Στις 21 Αυγούστου ολοκληρώθηκε το 3o ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης.Η τελευταία δόση του ESM δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να δημιουργήσει ένα μαξιλάρι ρευστότητας €30 δισ. το οποίο καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για 22 μήνες.Η ΕΚΤ εξέδωσε την απόφαση άρσης της κατά παρέκκλιση (waiver) αποδοχής ελληνικών τίτλων τους οποίους κατέθεταν οι ελληνικές τράπεζες ως ενέχυρα για την άντληση ρευστότητας. Η κίνηση αυτή αποτελεί απόρροια της λήξης του προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα, στις 20 Αυγούστου. Η κυβέρνηση υπέβαλε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019. Το βασικό σενάριο (με τις περικοπές των συντάξεων) υπολογίζει πρωτογενές πλεόνασμα 4,14% του ΑΕΠ,υψηλότερο από το στόχο του προγράμματος διάσωσης του 3,5%.Στο εναλλακτικό σενάριο (εξαιρουμένων των περικοπών των συντάξεων), το πρωτογενές πλεόνασμα κινείται στο 3,56%. Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την προοπτική της Ελλάδας σε θετική από ουδέτερη, επικαλούμενος τη σταθεροποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής και τη βελτίωση της προοπτικής ανάπτυξης,ενώ παράλληλα διατήρησε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας σε Β+. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες, σε ΒΒ- από Β, διατηρώντας σταθερή προοπτική.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ