Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000217007)


ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000217007) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 Φ.Ε.Κ. 338/Β/31.5.90
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 3,8%
Μετοχές Εσωτερικού 96,2%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/6/2018 
Coca Cola HBC   7.7% 
ALPHA Bank  7.6% 
ΟΤΕ  6.9% 
ΟΠΑΠ  5.4% 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  5.4% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΛΛΑΔΑ 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 26/7/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Η ελληνική μετοχική αγορά υποχώρησε κατά 2,94% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σε αντίθετη πορεία με τις κυριότερες αναπτυγμένες μετοχικές αγορές που σημείωσαν θετικές αποδόσεις. Η επικύρωση της ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης από το Eurogroup του Ιουνίου με τη συμφωνία για τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους διασφαλίζει τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Ακόμη συμφωνήθηκε να ισχύσει το καθεστώς «ενισχυμένης εποπτείας» μετά το πέρας του προγράμματος τον Αύγουστο καθώς και η δημιουργία μαξιλαριού ασφαλείας 24 δις ευρώ που καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες για 22 μήνες. Στα μακροοικονομικά στοιχεία ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκε σε 2,3% σε ετήσια βάση λόγω της θετικής πορείας των εξαγωγών. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) των Τραπεζών το Μάϊο όπως αναμενόταν δεν έδειξε να προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα για καμία τράπεζα. Στα εταιρικά γεγονότα το θέμα της Folli Follie με τις αποκαλύψεις ενός ξένου κεφαλαίου του QCM για παραποίηση οικονομικών στοιχείων του ισολογισμού της του 2017 ήταν απόδειξη ελλιπούς εταιρικής διακυβέρνησης και συνετέλεσε σε έλλειμα αξιοπιστίας της εγχώριας αγοράς. Η πορεία της αγοράς το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από την πορεία των εξελίξεων στο θέμα της Folli Follie και από την πορεία αποκλιμάκωσης στην ομολογιακή σγορά. Κατά την διάρκεια του δεύτερου τριμήνου το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέγραψε απόδοση +0,73% έναντι -2,94% του δείκτη αναφοράς.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ