Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Χρηματαγοράς > ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Institutional


ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Institutional Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5715/Β/61/13.2.1991 Φ.Ε.Κ. 121/Β/4.3.91
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία
Portfolio Breakdown

Cash 100,0%
TOP HOLDINGS   
HELLENIC T-BILL 0 02/02/18  18,9% 
HELLENIC T-BILL 0 11/10/17  18,1% 
HELLENIC T-BILL 0 11/03/17  16,5% 
HELLENIC T-BILL 0 10/06/17  12,2% 
HELLENIC T-BILL 0 10/13/17  9,0% 
SUB ASSET CLASSES
CASH 100,0%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
Quarter Review
During the 3rd quarter of 2017 the European Central Bank kept its main refinancing rate unchanged at the level of 0.00%. Interbank rates (3-month Euribor) remained at the level of -0.33%. In Greece, interbank rates remained unchanged. During its semi-annual sovereign rating review, the rating agency Fitch upgraded Greece’s rating by two notches to B- from CCC, with a Positive Outlook. The credit agency notes that the upgrade reflects the belief that debt sustainability will steadily improve, underpinned by on-going compliance with the terms of the Greek program, reduced political risk and the sustained GDP growth. Fitch upgraded also the four covered bonds of Alpha Bank, National Bank and Piraeus Bank to Β from B-, following Greece’s credit rating upgrade. In the third quarter of 2017 the yields-to-maturity of three-month Hellenic Republic Government Treasury Bills (GTBs) dropped at the level of 1.91% and that of six-month GTBs at 2.40%. The fund’s quarterly return was 0.39%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ