Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000237005)


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000237005) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

AA 7,3%
A 43,5%
BBB 40,3%
<BBB 8,9%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ   
GTB 0 02/02/18  4,8% 
AXASA 3 3/8 07/06/47  4,3% 
ALVGR 5 5/8 10/17/42  3,9% 
GTB 0 02/09/18  3,8% 
SOCGEN 4 1/4 07/13/22  3,8% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 42,1%
ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 11,3%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 10,1%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 8,7%
ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ 6,8%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (31/12/16-31/12/17)
3ετίας (31/12/2014-31/12/17)
5ετίας (31/12/2012-31/12/17)
* Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 14/2/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 4o τρίμηνο του 2017, η αγορά εταιρικών ομολόγων σημείωσε άνοδο. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μειώθηκαν με την απόδοση-στη-λήξη του γερμανικού 10-ετούς ομολόγου να υποχωρεί στο επίπεδο 0.43%. Το περιθώριο απόδοσης των εταιρικών ομολόγων του δείκτη αναφοράς έναντι των γερμανικών κρατικών ομολόγων διαμορφώθηκε στις 86μ.β. μειωμένο κατά 10μ.β.. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. O κ. Ντράγκι επανέλαβε ότι τα βασικά επιτόκια θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις αγορές ομολόγων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και έως ότου η ΕΚΤ διαπιστώσει μια σταθερή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού. Στην Ισπανία, στις τοπικές εκλογές στην Καταλονία οι αυτονομιστές διατήρησαν την πλειοψηφία στην τοπική Βουλή. Το πολιτικό ρίσκο με τις επικείμενες εκλογές στην Ιταλία, το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ισπανία και η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού στη Γερμανία διατήρησαν σε χαμηλά επίπεδα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τη νευρικότητα στις τιμές των εταιρικών ομολόγων της περιφέρειας. Η συνέχιση του προγράμματος αγοράς εταιρικών ομολόγων από την ΕΚΤ βοηθά τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου. Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών παγκοσμίως βοηθάει την κερδοφορία των επιχειρήσεων και διατηρεί τα ποσοστά χρεοκοπίας (default rates) σε χαμηλά επίπεδα. Και αυτό το τρίμηνο διατηρήθηκε το θετικό κλίμα στα εταιρικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εταιριών.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ