Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000237005)


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000237005) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

AA 4,5%
A 35,4%
BBB 38,6%
<BBB 21,5%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  31/12/2018 
Ε.Γ.Ε.Δ 0 06/07/19  9.7% 
ALVGR 5 5/8 10/17/42  4.3% 
ELPEGA 4 7/8 10/14/21  4.0% 
MS 1 3/4 03/11/24  3.9% 
AXASA 3 3/8 07/06/47  3.8% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 44,1%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 12,4%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6,3%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 5,6%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 4,3%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 18/1/2019
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 4o τρίμηνο του 2018, η αγορά εταιρικών ομολόγων σημείωσε πτώση. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μειώθηκαν σημαντικά με την απόδοση-στη-λήξη του γερμανικού 10-ετούς ομολόγου να διαμορφώνεται στο 0,24% μειωμένη κατά 23μ.β.. Το περιθώριο απόδοσης των εταιρικών ομολόγων του δείκτη αναφοράς έναντι των γερμανικών κρατικών ομολόγων διαμορφώθηκε στις 152μ.β. αυξημένο κατά 37 μ.β.. Η συνέχιση της εμπορικής διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και η γενικότερη ανησυχία για την παρατεταμένη επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης διατήρησαν χαμηλά τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των χωρών του «πυρήνα» .Τα ομόλογα χαμηλότερης εξασφάλισης του ασφαλιστικού κλάδου καθώς και ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών υποαπέδωσαν έναντι των υπολοίπων. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική, και αποφάσισε, όπως αναμενόταν, το τέλος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, η ΕΚΤ εκτιμά ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2018 και 1,7% το 2019, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ανάπτυξη 2% και 1,8% αντίστοιχα. Η απόφαση της ΕΚΤ να προβεί στο τέλος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα διεύρυνσης των περιθωρίων απόδοσης των εταιρικών ομολόγων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η ιταλική κυβέρνηση πρότεινε ένα νέο στόχο δημοσιονομικού ελλείματος για το 2019, στο 2,04% του ΑΕΠ, αποφεύγοντας την υπαγωγή της χώρας στη «Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος». Τα ιταλικά εταιρικά ομόλογα υπεραπέδωσαν έναντι των υπολοίπων το 4ο τρίμηνο.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ