Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000237005)


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000237005) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Investment Objective
The Fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds and secondarily in deposits and money market instruments. Issuers of these securities are companies operating in various industries and geographical areas. The Fund’s bond portfolio consists mainly of investment grade bonds, but it may also include non-investment grade bonds. In addition, the Fund may invest in debt securities of various maturities.
Target group...
Investors with medium term investment horizon seeking to gain exposure to liquid bonds of the world's largest companies, representing all major industries. Investors seeking to earn returns higher than sovereign bonds, with the willingness and ability to tolerate correspondingly higher risk, which is primarily credit risk.

Fund Information
Fund type  Bond Fund 
Inception date  13.2.2018 
Base currency  Euro 
Benchmark  Barclays Euro Corporate Bond Index 
Currency risk  MINIMAL 
Share Class assets 31.12.2018  24,847.14 
Net unit price 31.12.2018  5.8579 
Bloomberg code   ALPECBI 
Web site address  www.alphamutual.gr 
Management company  ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. 
  Societe Anonyme R.N 20267/06/B/89/005 
  25-29 Karneadou Str, 106 75 Athens, Tel. 210 374 2800 
Custodian  Alpha Bank, 40 Stadiou Str., 102 52 Athens 
Transactions and Commissions
Valuation  Daily 
Price publication  Site 
Suggested investment horizon  1-3 years 
Suggested minimum initial investment  1.500 € 
Management fee  0,50% 
Subscription fee   0,00% 
Redemption fee  0,00% 
Redemption settlement    In 3 working days 
Distribution network:    Branches of 
Alpha Bank, Alpha Private Bank,AXA Insurance     

Risk and reward profile

Lower risk
Higher risk

 

Typically lower rewards
Typically higher rewards
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ