Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000237005)


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000237005) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Investment Objective
The Fund invests primarily in liquid Euro-denominated investment grade bonds issued by private corporations. Bonds included in the Fund are primarily fixed and variable-rate bonds, dated and undated callable bonds as well as other debt securities. The objective of the Fund is to outperform over the long-term iBoxx Euro Corporate Total Return Index based mostly on sector rotation and individual security selection strategies offering high diversification benefits.
Target group...
Investors with medium term investment horizon seeking to gain exposure to liquid bonds of the world's largest companies, representing all major industries. Investors seeking to earn returns higher than sovereign bonds, with the willingness and ability to tolerate correspondingly higher risk, which is primarily credit risk.

Fund Information
Fund type  Bond Fund 
Inception date  13.2.2018 
Base currency  Euro 
Benchmark  Barclays Euro Corporate Bond Index 
Currency risk  MINIMAL 
Share Class assets 28.09.2018  25,013.88 
Net unit price 28.09.2018  5.8972 
Bloomberg code   ALPECBI 
Web site address  www.alphamutual.gr 
Management company  ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. 
  Societe Anonyme R.N 20267/06/B/89/005 
  25-29 Karneadou Str, 106 75 Athens, Tel. 210 374 2800 
Custodian  Alpha Bank, 40 Stadiou Str., 102 52 Athens 
Transactions and Commissions
Valuation  Daily 
Price publication  Site 
Suggested investment horizon  1-3 years 
Suggested minimum initial investment  1.500 € 
   
Management fee  0,50% 
Subscription fee   0,00% 
Redemption fee    0,00% 
     
     
Redemption settlement  In 3 working days 
Distribution network:  Branches of 
Alpha Bank, Alpha Private Bank,AXA Insurance 

Risk and reward profile

Lower risk
Higher risk

 

Typically lower rewards
Typically higher rewards
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ