Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000208006)


ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000208006) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 138/Θέμα 2/23.3.1993 Φ.Ε.Κ. 176/Β/19.3.93
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Ιταλία 28,6%
Ισπανία 16,6%
Γαλλία 8,5%
Βέλγιο 8,1%
Γερμανία 3,7%
Λοιπές Χώρες 6,7%
Χρηματικά Διαθέσιμα 27,7%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/9/2018 
BTPS 1.2 04/01/22  15.1% 
SPGB 5.4 01/31/23  6.7% 
SPGB 3.8 04/30/24  6.4% 
BTPS 0.05 04/15/21  5.9% 
DBR 4 3/4 07/04/40  5.4% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΑ 72.3%
ΧΡΗΜ. ΔΙΑΘ. 27.7%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 17/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3ο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των κρατικών ομολόγων της Γερμανίας σημείωσαν πτώση. Η απόδοση-στη-λήξη του γερμανικού 10-ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο επίπεδο 0,47% αυξημένη κατά 17μ.β., ενώ του 2-ετούς γερμανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 14 μ.β. στο -0,52% παρουσιάζοντας μικρή αύξηση στη κλίση της καμπύλης. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Ντράγκι δήλωσε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2019. Ο πρόεδρος Ντράγκι δήλωσε ότι βλέπει μια «σχετικά σθεναρή» ανάκαμψη στον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ.. Η ιταλική κυβέρνηση αναθεώρησε ανοδικά το στόχο για το έλλειμμα του 2019 στο 2,4% του ΑΕΠ, υψηλότερο από ότι αναμενόταν προκαλώντας μεταβλητότητα στις τιμές των ιταλικών ομολόγων. Η Ιταλία αντιμετωπίζει παρατεταμένη περίοδο αστάθειας λόγω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ενδεχόμενη υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας και τις ανησυχίες για τη διατηρησιμότητα του δημοσίου χρέους. Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Di Maio δήλωσε ότι η Ιταλία μπορεί να παραβιάσει το όριο ελλείμματος το 2019. Σε επίπεδο τριμήνου, η απόδοση της ιταλικού 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε 47 μ.β. και του 2ετούς 34 μ.β ενώ οι αποδόσεις-στη-λήξη διαμορφώθηκαν στο 3.15% και 1.03% αντίστοιχα. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την προοπτική (outlook) για την ιταλική οικονομία σε αρνητική από σταθερή, καθώς έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προβλέψεις.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ