Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000208006)


ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000208006) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 138/Θέμα 2/23.3.1993 Φ.Ε.Κ. 176/Β/19.3.93
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Investment Objective
The Fund invests in a diversified portfolio of government Eurobonds of the Euro area countries. It offers the advantages of diversification regarding the maturity and geopolitical distribution of the bonds. It provides exposure to bonds with a high credit rating. The mutual fund returns are compared with the benchmark iBoxx € Sovereigns Euro zone Index, which invests exclusively in government Eurobonds of the Euro area countries.
Target group...
Investors with a conservative profile or/and investors who desire exposure to the bond asset class, due to a wider range of investments, who want a diversified portfolio of European government bonds in Euro of negligible credit risk.

Fund Information
Morningstar®  3* 
Fund type  Bond Fund 
Inception date  11.12.2017 
Base currency  Euro 
Benchmark  Barclays Euro Treasury Index 
Currency risk  MINIMAL 
Share Class assets 29.06.2018  9,082,574.48 
Net unit price 29.06.2018  8,9536 
Bloomberg code   ALPEGBI 
Web site address  www.alphamutual.gr 
Management company  ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. 
  General Commercial Registry:920101000 
  25-29 Karneadou Str, 106 75 Athens, Tel. 210 374 2800 
Custodian  Alpha Bank, 40 Stadiou Str., 102 52 Athens 
Transactions and Commissions
Valuation  Daily 
Price publication  Site 
Suggested investment horizon  1-3 years 
Suggested minimum initial investment  1.500 € 
   
Management fee  0,375% 
Subscription fee   0,000% 
Redemption fee    0,000% 
     
     
Redemption settlement  In 3 working days 
Distribution network:  Branches of 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Insurance 

Risk and reward profile

Lower risk
Higher risk

 

Typically lower rewards
Typically higher rewards
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ