Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000228004)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000228004) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/601/17.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1509/Β/3.11.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 2,3%
Μετοχικά Α/Κ 97,7%
A/K Διαχ. Διαθεσίμων 0,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
PIONEER US FUNDAMENTAL GROWTH  15.8% 
JPMORGAN US SELECT EQUITY  11.4% 
SCHRODERS US LARGE CAP  9.8% 
JPMORGAN US VALUE  9.2% 
MORGAN STANLEY US GROWTH  8.6% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Η.Π.Α. 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 25/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Καθοδικές τάσεις παρουσίασε η αμερικανική μετοχική αγορά κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους λόγω περιορισμού της διάθεσης ανάληψης επενδυτικού κινδύνου. Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι αμερικανικές μετοχές το μήνα Φεβρουάριο και κυρίως οι κλάδοι τηλεπικοινωνιών, βασικών καταναλωτικών αγαθών και ενέργειας. Αντίθετα, θετική απόδοση είχε συνολικά για το τρίμηνο ο κλάδος υψηλής τεχνολογίας. Η ανησυχία σχετικά με την επιβολή εμπορικών δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα των Η.Π.Α. οδήγησε παροδικά σε αύξηση της μεταβλητότητας. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα προέβη το Μάρτιο σε νέα αύξηση του βασικού της επιτοκίου, καθώς διατηρείται θετική η προοπτική της αμερικανικής οικονομίας. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε στο τρίμηνο υποχώρηση της τάξεως του 1,22% σε δολάρια. Ωστόσο, η υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ κατά 2,59% είχε σαν αποτέλεσμα η απόδοση του Δ.Α. σε ευρώ να περιοριστεί στο -3,72%. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης του Α/Κ κυμάνθηκε μεταξύ 97,0%-98,0%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ