Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000230000)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000230000) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/601/17.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1509/Β/3.11.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 1,1%
Μετοχικά Α/Κ 98,1%
Διαχ. Διαθεσίμων 0,8%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/6/2018 
SCHRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATION  16.6% 
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY  16.1% 
BLACKROCK EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS  16.0% 
JP MORGAN EUROPE DYNAMIC  12.1% 
PIONEER EUROLAND  10.9% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΥΡΩΠΗ 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 01/8/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Ανοδικές τάσεις παρουσίασαν οι ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές κατά το πρώτο μισό του β΄ τριμήνου λόγω των ικανοποιητικών εταιρικών αποτελεσμάτων και της αισιοδοξίας για ομαλοποίηση των γεωπολιτικών κινδύνων. Στη συνέχεια, αρνητική επίπτωση είχε στο επενδυτικό κλίμα η ανησυχία σχετικά με τις εκλογές στην Ιταλία, το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης στην Ευρώπη από το μεταναστευτικό ζήτημα και οι εξελίξεις όσον φορά τη διαδικασία εξόδου της Αγγλίας από την Ε.Ε.. Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ αποφάσισε στη σύσκεψη του Ιουνίου τη σταδιακή ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς τίτλων μέχρι τέλος του έτους και ανακοίνωσε τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα τουλάχιστον μέχρι το πρώτο μισό του 2019. Ο Δ.Α. ενισχύθηκε στο τρίμηνο κατά 2,38%. Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τις μετοχές του κλάδου τεχνολογίας και ενέργειας, ενώ σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των τραπεζών. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου προβήκαμε σε αποεπένδυση του Α/Κ Morgan Stanley European Equity Alpha. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης κυμάνθηκε στο τρίμηνο μεταξύ 97%-98%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ