Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000234002)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000234002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 6/597/3.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1452/Β/21.10.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 3,2%
Μετοχικά Α/Κ 96,8%
Διαχ. Διαθεσίμων 0,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
FIRST STATE SUBCONTINENT INDIAN FUND  15.5% 
SCHRODERS GREATER CHINA  13.7% 
INVESCO ASIAN EQUITY  13.3% 
FIRST STATE CHINA GROWTH  12.5% 
ABERDEEN ASIA PACIFIC  11.1% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 50,4%
ΚΙΝΑ 24,8%
ΙΝΔΙΑ 24,8%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 25/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Καθοδικές τάσεις παρουσίασαν οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους λόγω περιορισμού της διάθεσης ανάληψης επενδυτικού κινδύνου. Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές στην Ινδία λόγω κατοχύρωσης κερδών από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα που κατέγραψαν στα τέλη Ιανουαρίου. Αρνητικά επηρέασε τις μετοχές των μικρότερων αναδυόμενων χωρών της Ασίας η πολιτική αυξημένου προστατευτισμού που προτίθενται να ακολουθήσουν οι Η.Π.Α. με ορισμένους εμπορικούς εταίρους τους. O σύνθετος δείκτης αναφοράς υποχώρησε στο τρίμηνο κατά -3,72% σε όρους ευρώ. Αναλυτικά, ο δείκτης Ασίας εκτός Ιαπωνίας κατέγραψε σε όρους ευρώ μείωση της τάξεως του -2,27%, ο δείκτης Ινδίας κατά -9,66% και ο δείκτης Κίνας υποχώρησε κατά -0,76%. Θετική συνεισφορά στη συγκριτική απόδοση είχε το χαρτοφυλάκιο Α/Κ Ινδίας. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου δεν προβήκαμε σε ιδιαίτερη αλλαγή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης του Α/Κ κυμάνθηκε μεταξύ 94,0%-97,0%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ