Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000234002)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000234002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 6/597/3.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1452/Β/21.10.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 2,0%
Μετοχικά Α/Κ 98,0%
Διαχ. Διαθεσίμων 0,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/9/2018 
SCHRODERS GREATER CHINA  15.7% 
FIRST STATE SUBCONTINENT INDIAN FUND  13.8% 
FIRST STATE CHINA GROWTH  12.8% 
ABERDEEN ASIA PACIFIC  12.1% 
INVESCO ASIAN EQUITY  11.2% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 50,0%
ΚΙΝΑ 26,0%
ΙΝΔΙΑ 24,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 25/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Καθοδικές τάσεις παρουσίασαν οι περισσότερες αναδυόμενες αγορές της Ασίας κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Αρνητικά επηρέασε το επενδυτικό κλίμα το ενδεχόμενο υιοθέτησης νέων μέτρων προστατευτισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η μεταβλητότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των αναδυόμενων χωρών, καθώς και οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις σε Τουρκία και Αργεντινή. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου οι Κεντρικές Τράπεζες σε Ινδία, Ινδονησία και Φιλιππίνες προέβησαν σε αύξηση του βασικού τους επιτοκίου με σκοπό να περιορίσουν τις εκροές κεφαλαίων που οδηγούν σε εξασθένιση του νομίσματός τους. Περιορισμένη θετική επίπτωση είχε η ανακοίνωση πρόσθετων μέτρων στήριξης της κινεζικής οικονομίας τον Ιούλιο. O σύνθετος δείκτης αναφοράς κατέγραψε απόδοση τριμήνου -3,40% σε όρους ευρώ. Αναλυτικά, ο δείκτης Ασίας εκτός Ιαπωνίας παρουσίασε σε όρους ευρώ μείωση της τάξεως του -1,89%, ο δείκτης Ινδίας υποχώρησε κατά -2,09% και ο δείκτης Κίνας κατά -7,87%. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου δεν προβήκαμε σε ιδιαίτερη αλλαγή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης του Α/Κ κυμάνθηκε μεταξύ 94,0%-98,0%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ