Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000234002)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000234002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 6/597/3.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1452/Β/21.10.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 3,8%
Μετοχικά Α/Κ 96,2%
Διαχ. Διαθεσίμων 0,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/6/2018 
FIRST STATE SUBCONTINENT INDIAN FUND  15.6% 
SCHRODERS GREATER CHINA  13.5% 
FIRST STATE CHINA GROWTH  12.6% 
INVESCO ASIAN EQUITY  12.4% 
ABERDEEN ASIA PACIFIC  11.9% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 49,7%
ΚΙΝΑ 24,7%
ΙΝΔΙΑ 25,6%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 1/8/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Καθοδικές τάσεις παρουσίασαν οι περισσότερες αναδυόμενες αγορές της Ασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αρνητικά επηρέασε το επενδυτικό κλίμα το ενδεχόμενο υιοθέτησης μέτρων προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο και η αβεβαιότητα σχετικά με την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας στο πλαίσιο αύξησης δασμών σε πρώτες ύλες και προϊόντα. Αρνητική επίπτωση είχε η άνοδος του αμερικάνικου νομίσματος έναντι των τοπικών νομισμάτων Ασιατικών χωρών. Στην Κίνα, θετική εξέλιξη ήταν η ενσωμάτωση 234 κινεζικών μετοχών A-shares στους δείκτες MSCI από την 1η Ιουνίου. Στην Ινδία, η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου λόγω ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων. O σύνθετος δείκτης αναφοράς κατέγραψε απόδοση τριμήνου +0,81% σε όρους ευρώ λόγω ανόδου του δολαρίου. Αναλυτικά, ο δείκτης Ασίας εκτός Ιαπωνίας παρουσίασε σε όρους ευρώ μείωση της τάξεως του -1%, ο δείκτης Ινδίας ενισχύθηκε κατά +4,29% και ο δείκτης Κίνας κατά +0,81%. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου δεν προβήκαμε σε ιδιαίτερη αλλαγή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης του Α/Κ κυμάνθηκε μεταξύ 96,0%-97,5%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ