Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Institutional


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Institutional Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 6/597/3.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1452/Β/21.10.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 2,2%
Μετοχικά Α/Κ 96,8%
Διαχ. Διαθεσίμων 1,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ   
FIRST STATE INDIAN SUBCONTINENT  14,8% 
SCHRODER INT GREAT CHINA  12,4% 
FIRST STATE CHINA GROWTH  12,4% 
ABERDEEN ASIA PACIFIC EQUITY FUND  11,9% 
INVESCO ASIAN EQUITY  11,7% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 48,8%
ΚΙΝΑ 25,3%
ΙΝΔΙΑ 25,9%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Επισκόπηση Τριμήνου
Οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας διατήρησαν την ανοδική τους πορεία κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, υπεραποδίδοντας τις ανεπτυγμένες αγορές. Θετικά επηρέασε το επενδυτικό κλίμα η εκτίμηση για βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης στην Κίνα, η εξασθένιση του αμερικανικού δολλαρίου και η ανάκαμψη στο διεθνές εμπόριο. Περιορισμένη αρνητική επίπτωση είχε η ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ύστερα από την πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε η Β. Κορέα. O σύνθετος δείκτης αναφοράς ενισχύθηκε στο τρίμηνο κατά 3,31% σε όρους ευρώ. Αναλυτικά, ο δείκτης Ασίας εκτός Ιαπωνίας κατέγραψε σε όρους ευρώ αύξηση της τάξεως του +2,22%, ο δείκτης Ινδίας υποχώρησε κατά -0,88% και ο δείκτης Κίνας ενισχύθηκε κατά +9,84%. Το Α/Κ σημείωσε απόδοση στο τρίμηνο της τάξεως του +1,98% σε ευρώ. Αρνητική συνεισφορά είχε το χαρτοφυλάκιο Α/Κ Κίνας ενώ θετική συνεισφορά καταγράφηκε από τα χαρτοφυλάκια Α/Κ Ινδίας και Ασίας εκτός Ιαπωνίας. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου προβήκαμε σε μείωση του ποσοστού επένδυσης στο Α/Κ Aberdeen China Equities και αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού επένδυσης στο Α/Κ First State China Growth. Επίσης, τοποθετήσαμε μέρος των ρευστών διαθεσίμων στο Α/Κ Alpha Lux Money Market EUR. Το ποσοστό μετοχικής επένδυσης του Α/Κ κυμάνθηκε μεταξύ 97%-97,5%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ