Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional (GRF000213006)


ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional (GRF000213006) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 17/657/20.4.2006 Φ.Ε.Κ. 634/Β/22.5.06
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 8,1%
Έντοκα Γραμμάτια 18,7%
Κρατικά Ομόλογα 19,6%
Εταιρικά Ομόλογα 8,7%
Μετοχές 40,7%
ETF επί Μετοχών 0,9%
ETF επί Εμπορευμάτων 3,3%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ   30/6/2018 
Hellenic T-Bill 0 31/08/18  4.8% 
Hellenic T-Bill 0 05/10/18  3.7% 
Apple Inc  3.6% 
Lyxor ETF Commodities CRB  3.3% 
Microsoft Corp  3.2% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
EUR 61,0%
USD 31,9%
GBP 4,8%
CHF 2,3%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 3/8/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Οι παγκόσμιες αναπτυγμένες αγορές μετοχών ανέκαμψαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2018 (S&P Global 100 +6,8% σε ευρώ). Οι μετοχές σε Ευρώπη και αναδυόμενες αγορές υποαπέδωσαν σε όρους δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση με την παγκόσμια μετοχική αγορά, λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας στις εμπορικές εντάσεις, την πολιτική αβεβαιότητα και της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Οι εμπορικές εντάσεις ενισχύθηκαν και η επαναδιαπραγμάτευση της NAFTA καθυστέρησε οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την Ιαπωνία, την ΕE, το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα. Επιπλέον, οι ΗΠΑ ενέκριναν δασμούς 25% για εισαγόμενα αγαθά αξίας 50 δισ. Δολαρίων από την Κίνα. Τα ομόλογα σε ευρώ αποδυναμώθηκαν κατά 0,5% (Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index) καθώς η διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων αντιστάθμισε και με το παραπάνω την πτώση των αποδόσεων στη λήξη των ομολόγων των χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνης. Στην Ιταλία σχηματίσθηκε μια λαϊκίστικη κυβέρνηση συνασπισμού που πιθανόν να εφαρμόσει επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες προϋπολογισμού της ΕΕ, με αποτέλεσμα την σημαντική διεύρυνση των spreads. Η ΕΚΤ ανέβαλε τις προσδοκίες της αγοράς για την πρώτη αύξηση επιτοκίων και ανακοίνωσε τον τερματισμό του προγράμματος QE στα τέλη του 2018. Η Fed αύξησε τα επιτόκια και απροσδόκητα σηματοδότησε συνολικά τέσσερις αυξήσεις το 2018 από τρεις που προέβλεπε τον Μάρτιο. Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων σημείωσαν άνοδο λόγω μείωσης του ισοζυγίου προσφοράς-ζήτησης, ιδίως όσον αφορά το αργό πετρέλαιο.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ