Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional (GRF000213006)


ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional (GRF000213006) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 17/657/20.4.2006 Φ.Ε.Κ. 634/Β/22.5.06
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash & Equivalents 8,1%
Treasury Bills 18,7%
Government Bonds 19,6%
Corporate Bonds 8,7%
Equities 40,7%
Equity ETF 0,9%
Commodity ETF 3,3%
TOP HOLDINGS  30/6/2018 
Hellenic T-Bill 0 31/08/18  4.8% 
Hellenic T-Bill 0 05/10/18  3.7% 
Apple Inc  3.6% 
Lyxor ETF Commodities CRB  3.3% 
Microsoft Corp  3.2% 
CURRENCY BREAKDOWN
EUR 61,0%
USD 31,9%
GBP 4,8%
CHF 2,3%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
Data update on 3/8/2018
Quarter Review
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ