Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional (GRF000213006)


ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional (GRF000213006) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 17/657/20.4.2006 Φ.Ε.Κ. 634/Β/22.5.06
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Portfolio Breakdown

Cash & Equivalents 9,9%
Treasury Bills 10,4%
Government Bonds 16,5%
Corporate Bonds 21,0%
Equities 38,7%
Equity ETF 0,9%
Commodity ETF 2,7%
TOP HOLDINGS  31/12/2018 
Microsoft Corp  3.4% 
Lyxor ETF Commodities CRB  2.7% 
Apple Inc  2.7% 
Amazon.com Inc  2.7% 
Alphabet Inc  2.5% 
CURRENCY BREAKDOWN
EUR 62,5%
USD 30,3%
GBP 4,0%
CHF 3,3%
  Cumulative Return
PERIOD Benchmark M/F*
1yr (29/12/17-31/12/18) -2,06% -1,02%
Data update on 19/1/2019
Quarter Review
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ