Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 53/1.2.2007 Φ.Ε.Κ. 143/Β/5.2.07
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία
Επενδυτική Πολιτική
Το Α/Κ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ προσφέρει έκθεση στον ευρύτερο κλάδο αγαθών-εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται στις χρηματιστηριακές αγορές (commodities) όπως ενέργεια, μέταλλα, αγροτικά και ζωϊκά προϊόντα τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. και στην Ασία, μέσω της επένδυσης σε εξειδικευμένα Α/Κ του εξωτερικού.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές που επιθυμούν πρόσβαση σε ένα ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο αγαθών-εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται στις χρηματιστηριακές αγορές (commodities). Ενδείκνυται για τοποθετήσεις με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 3-5 ετών.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μετοχικό Fund of Funds 
Έναρξη  11/12/2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Reuters Jefferies CRB Index 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΥΨΗΛΟΣ 
Ενεργητικό Share Class   
Καθαρή Τιμή    
Κωδικός Bloomberg   ACOSCEI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ημερήσιος Τύπος 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  3 - 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
   
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως   0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς    0,00% 
     
     
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ