Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000236007)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000236007) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 53/1.2.2007 Φ.Ε.Κ. 143/Β/5.2.07
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Xρηματικά Διαθέσιμα 2,5%
Α/Κ -Διαπρ. Α/Κ 97,5%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/9/2018 
Lyxor ETF Commodities CRB   18.0% 
SCHRODERS COMMODITY  13.7% 
UBS ETF CMCI COMPOSITE  13.2% 
IShares Diversified Commodity Swap   13.2% 
PARVEST COMMODITIES  13.1% 
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 25/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Καθοδικές τάσεις παρουσίασαν οι τιμές των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. Ο δείκτης αναφοράς Reuters/Jefferies CRB παρουσίασε στο τρίμηνο απόδοση -2,61% σε δολάρια, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην υποχώρηση του αγροτικού κλάδου. Η ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 0,63% είχε σαν αποτέλεσμα η απόδοση του Δ.Α. σε ευρώ να διαμορφωθεί στο -1,99%. Θετικά επηρέασε την τιμή του πετρελαίου και των παραγώγων του η εκτίμηση για υποχώρηση της προσφοράς. Στην αγορά βιομηχανικών μετάλλων, αρνητική επίπτωση είχε η ανησυχία για τα οικονομικά θεμελιώδη των αναδυόμενων χωρών. Αρνητική επίπτωση είχε στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος. Καθοδικές τάσεις παρουσίασαν οι τιμές του κλάδου των αγροτικών προϊόντων λόγω αύξησης της παγκόσμιας προσφοράς. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου δεν προβήκαμε σε ιδιαίτερη αλλαγή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου το ποσοστό επένδυσης κυμάνθηκε μεταξύ 97%-98%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ