Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000236007)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000236007) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 53/1.2.2007 Φ.Ε.Κ. 143/Β/5.2.07
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Xρηματικά Διαθέσιμα 2,3%
Α/Κ -Διαπρ. Α/Κ 97,7%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
Lyxor ETF Commodities CRB   17.2% 
SCHRODERS COMMODITY  13.7% 
UBS ETF CMCI COMPOSITE  13.6% 
IShares Diversified Commodity Swap   13.6% 
PARVEST COMMODITIES  12.7% 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 25/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Μικτές τάσεις παρουσίασαν οι τιμές των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Ο δείκτης αναφοράς Reuters/Jefferies CRB παρουσίασε στο τρίμηνο απόδοση +0,77% σε δολάρια, ανακάμπτοντας μετά τις απώλειες του Φεβρουαρίου. Η υποχώρηση του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 2,59% είχε σαν αποτέλεσμα η απόδοση του Δ.Α. σε ευρώ να περιοριστεί στο -1,77%. Θετικά επηρέασε την τιμή του πετρελαίου και των παραγώγων του η υποχώρηση των αποθεμάτων και η αισιοδοξία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Καθοδικά κινήθηκαν οι τιμές των βιομηχανικών μετάλλων λόγω εκτίμησης για αυξημένη προσφορά και λόγω της ανησυχίας σχετικά με την αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα των Η.Π.Α.. Αντίθετα, η αύξηση της μεταβλητότητας που παρατηρήθηκε το πρώτο τρίμηνο στις κεφαλαιαγορές ευνόησε τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων. Σε υψηλότερα επίπεδα διαμορφώθηκαν οι τιμές του κλάδου των αγροτικών προϊόντων λόγω βελτίωση των θεμελιωδών δεδομένων. Η περαιτέρω άνοδος της αγοράς εμπορευμάτων περιορίστηκε από την ανησυχία για πιθανές αυξήσεις των δασμών στις εμπορικές συναλλαγές και λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου το ποσοστό επένδυσης κυμάνθηκε μεταξύ 97%-99%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ