Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000221009)


ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000221009) Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.67/25.08.2010
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Investment Objective
Alpha Global Blue Chips Foreign Equities Fund seeks to generate long-term capital appreciation and dividend income by investing primarily in securities of large, well-established and high quality multi-national companies with worldwide reach.
Target group...
Investors with a long term investment horizon, who seek capital appreciation and dividend income while accepting the volatility associated with investing in equity markets.

Fund Information
Fund type  Equity Fund  
Inception date  11.12.2017 
Base currency  Euro 
Benchmark  S&P Global 100 Index  
Currency risk  HIGH 
Share Class assets 31.12.2018  458.116,20 
Net unit price 31.12.2018  15,9034 
Bloomberg code   ALGBCEI 
Web site address  www.alphamutual.gr 
Management company  ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. 
  General Commercial Registry:920101000 
  25-29 Karneadou Str, 106 75 Athens, Tel. 210 374 2800 
Custodian  Alpha Bank, 40 Stadiou Str., 102 52 Athens 
Transactions and Commissions
   
   
Valuation  Daily 
Price publication  Site 
Suggested investment horizon  > 5 yrs 
Suggested minimum initial investment  1.500 € 
Management fee  1,00% 
Subscription fee     0,00% 
Redemption fee    0,00% 
Redemption settlement    In 3 working days 
Distribution network:  Branches of 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Insurance 

Risk and reward profile

Lower risk
Higher risk

 

Typically lower rewards
Typically higher rewards
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ