Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000206000)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000206000) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 114/30.6.1992 Φ.Ε.Κ. 468/17.07.1992
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Κρατικά Ομόλογα 21,8%
Εταιρικά Ομόλογα 66,8%
Χρηματικά Διαθέσιμα 11,4%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/6/2018 
ELPEGA 4 7/8 10/14/21  8.8% 
PPCGA 5 1/2 05/01/19  7.5% 
GGB 3 3/4 01/30/28  7.4% 
MOHGA 3 1/4 04/01/22  6.9% 
CORAL 3 05/11/23  6.0% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΚΡΑΤΙΚΑ 32,7%
ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ 16,9%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 10,9%
ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 8,9%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8,8%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 27/7/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 2ο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των ελληνικών εταιρικών ομολόγων κινήθηκαν πτωτικά. Η απόδοση του ελληνικού 10-ετούς ομολόγου μειώθηκε στο 3,96% από 4,32%. Το περιθώριο απόδοσης του 10-ετούς ομολόγου, έναντι του αντίστοιχου γερμανικού, μειώθηκε κατά 16μ.β. και διαμορφώθηκε στις 366 μονάδες βάσης. Η υπόθεση του ομίλου Follie Follie δημιούργησε αβεβαιότητα και αναταραχή στις ελληνικές χρηματαγορές και μείωσε το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα. Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε Β+ από Β. και τις ελληνικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς σε Β-/Β από CCC+/C, διατηρώντας σταθερή προοπτική. Στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου οι υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν σε συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του μεσοπρόθεσμα. Τα μέτρα αφορούν την παράταση της περιόδου χάριτος για τα δάνεια του EFSF και επιμήκυνσης της μέσης διάρκειας λήξης τους κατά 10 χρόνια και τη σταδιακή επιστροφή στην Ελλάδα των κερδών των κεντρικών τραπεζών. Επιπλέον καθορίστηκαν το πλαίσιο εποπτείας που θα ισχύει μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο, η πέμπτη και τελευταία δόση που θα λάβει η Ελλάδα (€15 δισ.), καθώς και ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα (2,2% του ΑΕΠ για την περίοδο 2023-2060). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις 4 συστημικές τράπεζες. Στο δυσμενές οικονομικό σενάριο, η συνολική ζημιά των 4 τραπεζών ανέρχεται σε 15,5 δισ. ευρώ.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ