Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000206000)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000206000) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 114/30.6.1992 Φ.Ε.Κ. 468/17.07.1992
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Κρατικά Ομόλογα 21,8%
Εταιρικά Ομόλογα 66,8%
Χρηματικά Διαθέσιμα 11,4%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/3/2018 
ELPEGA 4 7/8 10/14/21  8.5% 
MOHGA 3 1/4 04/01/22  7.3% 
GGB 3 1/2 01/30/23  6.2% 
PPCGA 5 1/2 05/01/19  5.2% 
SYSSUN 4 1/4 06/20/22  4.7% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΚΡΑΤΙΚΑ 21,8%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 12,4%
ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 11,6%
ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 10,3%
ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ 8,7%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 19/4/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 1ο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των ελληνικών εταιρικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά 2 βαθμίδες σε Β3, ακολουθώντας την αντίστοιχη κίνηση του οίκου Fitch, ο οποίος αναβάθμισε την Ελλάδα σε Β από Β-. Η απόδοση του 10-ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 4,32% από 4,12%. Το περιθώριο απόδοσης του 10-ετούς ομολόγου, έναντι του αντίστοιχου γερμανικού, αυξήθηκε κατά 13μ.β. και διαμορφώθηκε στις 382 μονάδες βάσης. Συνεχίστηκαν και αυτό το τρίμηνο οι συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της ΕΕ για την εποπτεία της ελληνικής οικονομίας μετά τη λήξη του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απελευθέρωση της τελευταίας εκταμίευσης στο τέλος του προγράμματος είναι η ολοκλήρωση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Η τράπεζα Alpha Bank προχώρησε στην έκδοση καλυμμένης ομολογίας 5-ετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,50%. Επίσης, η εταιρεία ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ προχώρησε μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου στην έκδοση ομολογίας 7-ετούς διάρκειας με επιτόκιο 3,95%. Και οι δυο εκδόσεις παρουσίασαν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα τελευταία στοιχεία από το ελληνικό ΑΕΠ έδειξαν αύξηση 1,9% το 4ο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η ανεργία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ιανουαρίου διαμορφώθηκε στο 20,6%. Το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε έπειτα από 8 χρόνια στην έκδοση Εντόκου Γραμματίου 12μηνης διάρκειας συνολικού ύψους €1 δισ. και απόδοσης 1,25%, ενώ η έκδοση είχε κάλυψη 3,18 φορές.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ