Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000206000)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000206000) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 114/30.6.1992 Φ.Ε.Κ. 468/17.07.1992
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Κρατικά Ομόλογα 28,1%
Εταιρικά Ομόλογα 69,5%
Χρηματικά Διαθέσιμα 2,4%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/9/2018 
ELPEGA 4 7/8 10/14/21  9.0% 
GGB 4.2 01/30/42  8.4% 
PPCGA 5 1/2 05/01/19  7.6% 
MOHGA 3 1/4 04/01/22  7.0% 
MOHGA 3 05/11/23  6.1% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΚΡΑΤΙΚΑ 28,1%
ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ 17,1%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 12,8%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9,0%
ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 8,6%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 17/10/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3ο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των ελληνικών εταιρικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο. Η απόδοση του 10-ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 4,18% από 3,96%. Το περιθώριο απόδοσης του 10-ετούς ομολόγου, έναντι του αντίστοιχου γερμανικού, αυξήθηκε κατά 6μ.β. και διαμορφώθηκε στις 372 μονάδες βάσης. Στις 21 Αυγούστου ολοκληρώθηκε το 3o ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης. Η τελευταία δόση του ESM δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να δημιουργήσει ένα μαξιλάρι ρευστότητας €30 δισ. το οποίο καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τους επόμενους 22 μήνες. Η ΕΚΤ εξέδωσε την απόφαση άρσης της κατά παρέκκλιση (waiver) αποδοχής ελληνικών τίτλων τους οποίους κατέθεταν οι ελληνικές τράπεζες ως ενέχυρα για την άντληση ρευστότητας. Η κυβέρνηση υπέβαλε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019. Το βασικό σενάριο (με τις περικοπές των συντάξεων) υπολογίζει πρωτογενές πλεόνασμα 4,14% του ΑΕΠ, υψηλότερο από το στόχο του προγράμματος διάσωσης του 3,5%. Στο εναλλακτικό σενάριο (εξαιρουμένων των περικοπών των συντάξεων), το πρωτογενές πλεόνασμα κινείται στο 3,56%. O OTE προχώρησε στην έκδοση ομολογίας 4-ετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,375% και συνολικό ύψος 400.000.000 ευρώ. Η έκδοση παρουσίασε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την προοπτική της Ελλάδας σε θετική από ουδέτερη, ενώ διατήρησε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας σε Β+. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες, σε ΒΒ- από Β, διατηρώντας σταθερή προοπτική.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ