Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000216009)


ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000216009) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 Φ.Ε.Κ. 338/Β/31.5.90
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 5,1%
Μετοχές Εσωτερικού 94,9%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  30/6/2018 
Coca Cola HBC   7.7% 
ALPHA Bank  7.6% 
ΟΤΕ  6.9% 
ΟΠΑΠ  5.4% 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  5.4% 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΛΛΑΔΑ 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/06/17-29/06/18) -8,03% -2,85%
3ετίας (30/06/2015-29/06/18) -5,01% 13,23%
5ετίας (28/06/2013-29/06/18) -10,62% 10,62%
*Υπολογισμός με βάση τη καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 26/7/2018
Επισκόπηση Τριμήνου
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ