Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε διαπραγματεύσιμους εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους κυρίως σταθερού επιτοκίου. Εκδότες είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και εταιρίες των οποίων η πιστοληπτική διαβάθμιση είναι τουλάχιστον ΒΒΒ-/Βαα3. Τα επενδυτικά κριτήρια που εξετάζονται για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων αφορούν την επιλογή των κλάδων οικονομίας για επένδυση, την προσδοκία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και οικονομική ανάπτυξη της εκάστοτε εταιρίας και τη συγκριτική απόδοση του τίτλου ως προς τον κλάδο και την πιστοληπτική διαβάθμιση.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, προσδοκώντας υψηλότερες αποδόσεις από αυτές των κρατικών ομολόγων, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Ομολογιακό  
Έναρξη  23.1.1995 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Barclays Euro Corporate Bond Index (από 1/4/2015) 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 29.09.2017  84,817,036.36 
Καθαρή Τιμή την 29.09.2017  5,9153 
Κωδικός Bloomberg   ALPEUBI  
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 326 2948 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ημερήσιος Τύπος 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  1-3 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως (από 04/12/2017)  1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  0,75% 
  1 - 2 έτη   0,35% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ